บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครื่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำลังขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ต้องการรับบุคลากรหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ตำแหน่งที่ 1 : ทนายความ  
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศสสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ หากมีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ตำแหน่งที่ 3 : Sales  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
มีรถจักรยายนยนต์และใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่งที่ 4 :พนักงานสัญญาจ้างรายปี (ประจำที่สำนักงานใหญ่)  
วุฒิ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 5 :พนักงานบริหารสินเชื่อ (ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 6 :พนักงานเก็บเงินเร่งรัดภาคสนาม (ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 7 :พนักงานควบคุมเครดิต (ประจำสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี  ทุกสาขา

มีทักษะในการสื่อสารเจรจา


สวัสดิการ : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมรับการสัมภาษณ์ได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 แผนที่ หรือโทร. 0-2675-6300 ต่อ 104, 116 e-mail : hr@worldlease.co.th
สมัครที่สาขาของบริษัทฯ : รายละเอียด-เบอร์โทรติดต่อของสาขา

 

Effective date : Jan 1 - Feb 28, 2019