บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครื่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำลังขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ต้องการรับบุคลากรหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน (ประจำสำนักงานใหญ่)  
เพศชาย/เท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การวิเคราะห์และวางแผนย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถสื่อสารได้และมีคะแนนTOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจเช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถสื่อสาร/นำเสนอได้เป็นอย่างดี
เดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 3 : Senior Java web Developer (ประจำสำนักงานใหญ่)  
เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้งาน SQL,GIT/SVN Source Control
มีความรู้เกี่ยวกับ Micro services, MVC, OOP, Agile, Scrum, Multi-threading
สามารถใช้งานและออกแบบ MySQL, Firebase, Oracle Database หรือ Database อื่นๆ
มีความสามารถลึกซึ้งใน Angular4 ,Spring boot Rest api, NodeJS, AngularJS, Building API services(REST and SOAP)

ตำแหน่งที่ 4 :พนักงานการเงิน  (สัญญาจ้างรายปี/ประจำสำนักงานใหญ่)   
เพศชาย/หญิง อายุไม่เดิน30 ปี
วุฒิ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา

หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือรับเช็ค-วางบิล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 5 :พนักงานบริหารสินเชื่อ (ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 6 :พนักงานเก็บเงินเร่งรัดภาคสนาม (ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 7 :พนักงานควบคุมเครดิต (ประจำสาขาทั่วประเทศ)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี  ทุกสาขา

มีทักษะในการสื่อสารเจรจา


สวัสดิการ : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมรับการสัมภาษณ์ได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 แผนที่ หรือโทร. 0-2675-6300 ต่อ 104, 116 e-mail : hr@worldlease.co.th
สมัครที่สาขาของบริษัทฯ : รายละเอียด-เบอร์โทรติดต่อของสาขา

 

Effective date : May 31 - July 31, 2018