บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครื่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำลังขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ต้องการรับบุคลากรหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance officer)  
เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศสสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้าน compliance หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 :Programmer (พนักงานสัญญาจ้างรายปี)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ SQL ได้

ตำแหน่งที่ 3 : เจ้าหน้าที่การตลาด  
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางการตลาด
สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้และใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่งที่ 4 :พนักงานสินเชื่อรถจักรยานยนต์
(ประจำทุกสาขาเพชรบูรณ์ สาขาชลบุรี สาขาบางบอน > พื้นที่ปทุมธานี/มีนบุรี/นนทบุรี)
 
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 5 :พนักงานเก็บเงินเร่งรัดหนี้ภาคสนาม (ประจำสาขาเพชรบูรณ์)  
เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดให้บริการเป็นอย่างดี
มีค่าน้ำมัน+เงินรางวัล


ตำแหน่งที่ 6 :พนักงานควบคุมเครดิต (ประจำสาขาบางบอน)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี  ทุกสาขา

มีทักษะในการสื่อสารเจรจาดี

ตำแหน่งที่ 7 :พนักงานธุรการการเงิน  (ประจำที่สำสาขาบางบอน่)  
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมรับการสัมภาษณ์ได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 แผนที่ หรือโทร. 0-2675-6300 ต่อ 104, 116 e-mail : hr@worldlease.co.th
สมัครที่สาขาของบริษัทฯ : รายละเอียด-เบอร์โทรติดต่อของสาขา

 

Effective date : Mar 1 - Apr 30, 2019