ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครื่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำลังขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ต้องการรับบุคลากรหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ตำแหน่งที่ 1 :พนักงานตรวจสอบข้อมูล NCB (ประจำสำนักงานใหญ่)  
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-32 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 2 :พนักงานธุการ (สัญญาจ้างรายปี ประจำสาขาบาขอนแก่น)  
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 3 :พนักงานบริหารสินเชื่อ/เช็คเกอร์ (Freelancer ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ)
 
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในจังหวัดสาขาให้บริการและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี


สวัสดิการ : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมรับการสัมภาษณ์ได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 แผนที่ หรือโทร. 0-2675-6300 ต่อ 104, 116 e-mail : hr@worldlease.co.th
สมัครที่สาขาของบริษัทฯ : รายละเอียด-เบอร์โทรติดต่อของสาขา
กรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี้

วันที่มีผล : 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562