ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วกรุง เริ่ม 15 ก.พ. นี้
ขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วกรุง เริ่ม 15 ก.พ. นี้
ที่มา - เว็บไซต์แนวหน้า วันที่ 4 ก.พ.54

กทม. เดินหน้าจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างทั่วกรุง เร่งจดทะเบียนผู้ขับขี่ทั้งเก่า ใหม่ จัดเก็บฐานข้อมูล เริ่ม 15 ก.พ. นี้ พร้อมรับเสื้อวิน และหมวกนิรภัย ดูแลผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้บริการ เสริมความมั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในอนาคตเตรียมปรับโฉมวิน ให้มีที่กันแดดกันฝน จอดรถเป็นระเบียบ ปิดประกาศค่าโดยสาร และร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์เมือง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การลงทะเบียนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง” เพื่อจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ช่วยลดรายจ่ายนอกระบบ มีบัตรประจำตัวและฐานข้อมูลอาชีพ ตามนโยบายปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล โดยมี ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผู้บังคับการตำรวจจราจร พลตรี วิหาร นาคกุลบุตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร พันเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นายกมล บูรณพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และผู้แทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกทม. ร่วมการแถลงข่าว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. จะดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนกว่า 100,000 คัน และมีจำนวนวินมากกว่า 4,400 วิน รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ขับขี่ เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จะได้รับ เช่น ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการทำประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีคุณภาพชีวิต และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างได้รับความสะดวก ปลอดภัย และที่สำคัญคือให้จักรยานยนต์รับจ้างเป็นรูปแบบการเดินทางที่ประชาชนเลือกใช้ในยามจำเป็นได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ทั้งนี้กทม. จะเปิดให้ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ รวมถึงผู้ที่ประสงค์จัดตั้งวินใหม่ ไปขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 15–28 ก.พ. 54 และในส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว ให้นำหลักฐานไปยื่น ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 54 ซึ่งประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ 50 แห่ง ช่วงวันจันทร์-เสาร์ เวลาราชการ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยภายหลังจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัว พร้อมเสื้อกั๊ก 1 ตัว หมวกนิรภัย 2 ใบ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ในช่วงเดือน ก.ค. 54 กทม. จะดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็น “วินในฝัน 50 เขต 50 วิน” อาทิ จัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบเป็นศาลาที่พักที่มีหลังคากันแดดและฝน มีป้ายแสดงข้อมูลต่างๆ ติดรายชื่อผู้ขับขี่พร้อมภาพถ่าย ราคาค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง หมายเลขโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืน กฎระเบียบในการให้บริการ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งจุดน้ำดื่มสาธารณะ และที่แขวนหมวกนิรภัยของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้บริการ นอกจากนี้กทม. ยังเตรียมจัดอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์เมือง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอีกด้วย