ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ยามาฮ่ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ยามาฮ่ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ที่มา - นสพ.สยามรัฐ วันที่ 10 ก.พ.54

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดโครงการ "ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%" ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ทุกคนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย โครงการดังกล่าวมุ่งดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ซึ่งเป็นโครงการที่ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเมาไม่ขับ, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด,สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ฯลฯ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ทุกคนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย โครงการดังกล่าวมุ่งดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยในงานมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง