ร่วมงานกับเรา

วันที่ 27 กันยายน 2564

เรื่อง      แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานสาขาเชียงใหม่
เรียน      ท่านผู้ใช้บริการสำนักงานสาขาเชียงใหม่

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานสาขาเชียงใหม่
จากเดิม เลขที่ 34/10-11 ม. 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50000 

ที่อยู่ใหม่ เลขที่ 411/20-21 โครงการสตาร์เอวีนิว ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์(053)246-953,(053)246-954,(053)246-955 โทรสาร (053)246-956 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล(สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน)ตามเลขสัญญาเดิมของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053)246-953,
(053)246-954,(053)246-955 วันจันทร์-วันเสาร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) และศูนย์บริการลูกค้า 0-2675-6300 ต่อ 200
วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 08.30-17.00 น.

บริษัทฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากกรณีการย้ายที่ทำการ  แห่งใหม่ ของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจ   ในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา      

      
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

      จดหมายนี้มีการจัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติจึงมิได้ลงนาม

 

แผนที่ทำการสำนักงานสาขาเชียงใหม่ (ที่ทำการใหม่)