ร่วมงานกับเรา
ปัจจุบันบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด มีสาขาตั้งอยู่ ณ จังหวัดต่างๆ ดังนี้

 

 

พื้นที่สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
บางบอน
249/98-99 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
0-2899-1603
0-2899-1602


พื้นที่สาขาในภาคกลาง

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
นครปฐม
1113 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034) 218851-2
(034) 217366
สระบุรี
223/53-54 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
(036) 711060
(036) 711059


พื้นที่สาขาภาคตะวันออก

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
ชลบุรี 136/91-92 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
(038) 287971-3
(038) 287980
ระยอง 203-204 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
(038) 686120-2
(038) 686123


พื้นที่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
ศูนย์โคราช 553/1 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(044) 253442, 255847
เบอร์โทร ต่อ 110
ขอนแก่น 154/1 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
(043) 334300-1
(043) 246262
อุดรธานี 119/3-4 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
(042) 322515, 322737
(042) 322321
สกลนคร 64,64/12 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
(042) 736270-4
(042) 736274
บุรีรัมย์ 7/29 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
098-2794243
-
ชัยภูมิ 151/7-8 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
085-6600319
(044) 816808
ศรีสะเกษ 1396/12 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
(045) 613567
-


พื้นที่สาขาภาคเหนือ

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
เชียงใหม่ 34/10-11 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053) 246953-5
(053) 246956
พิษณุโลก 1191/15-17 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
(055) 983175, 983176
(055) 983177
เพชรบูรณ์ 299/3 ม. 10 หมู่บ้าน เฮง เฮง ทาวน์ 2 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบุรณ์ 67000
(056) 021720
(061) 423-9712
-


พื้นที่สาขาภาคใต้

สาขา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
นครศรีธรรมราช 22/34-35 ถ.พัฒนาการ-บางคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
(075) 357370-2
(075) 357369