ร่วมงานกับเรา


เรื่อง      แจ้งปิดระบบ Onsite Service

เรียน     ท่านผู้ใช้บริการ

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

      บริษัทฯ จะปิดให้บริการ Onsite Service (Drop lead) หรือบริการจำนำเล่มทะเบียนผ่าน เวปไซด์ https://www.wlonline.in.th/lending 

      ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

      ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับบริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน-แบบโอนเล่มทะเบียน (2W2C) ผ่านช่องทางปรกติ ของบริษัท         

      บริษัทฯ ขออภัยมาในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่านมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณที่ได้ให้ความอุปการคุณและไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา