ร่วมงานกับเรา
 

วันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง      แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลย้ายสถานที่ทำการ สำนักงานใหญ่

เรียน     ผู้ประกอบการ

         อ้างถึง  หนังสือ เรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ทำการ สำนักงานใหญ่ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565

     ตามที่ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) นำส่งหนังสือตามที่อ้างถึง เพื่อแจ้งการย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

     เป็น เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

     โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปโดยรายละเอียดที่ท่านทราบแล้วนั้น

    
     บริษัทฯขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการย้าย จากเดิม “ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป” เป็นให้มีผล “ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป”

     บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่านอีกครั้ง เพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ใหม่ ในการออกเอกสารต่างๆ โดยให้มีผลตามวันที่ข้างต้น

     หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2657-3030 , Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

     (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.


    
         บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่าน และขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
จดหมายนี้มีการจัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติจึงมิได้ลงนาม

 


แผนที่ทำการสำนักงานใหญ่ (ที่ทำการใหม่)
อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย