ร่วมงานกับเรา

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง      แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานสาขาขอนแก่น
เรียน      ท่านผู้ใช้บริการสำนักงานสาขาขอนแก่น

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสำนักงานศูนย์ขอนแก่น
จากเดิม  เลขที่ 154/1 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 


ที่อยู่ใหม่  เลขที่
126/56 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์(043)246-262,(043)246-263,(043)246-265 โทรสาร (043)246-265

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล(สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน)ตามเลขสัญญาเดิมของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศูนย์ขอนแก่น โทรศัพท์ (043)246-262 , (043)246-263 , (043)246-265    วันจันทร์-วันเสาร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) และศูนย์บริการลูกค้า 0-2675-6300 ต่อ 200 วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-17.00 น.


บริษัทฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากกรณีการย้ายที่ทำการ  แห่งใหม่ ของสำนักงานศูนย์ขอนแก่น ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจ   ในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา      

   

      
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

      จดหมายนี้มีการจัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติจึงมิได้ลงนาม

 

แผนที่ทำการสำนักงานขอนแก่น (ที่ทำการใหม่)