ร่วมงานกับเรา
 

                                                                                                                                                                                    วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2566


เรื่อง     แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการ สาขาโคราช
เรียน    ท่านผู้ใช้บริการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายสถานที่ทำการสาขาโคราชโดย มีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม   553/1 ถ.ยมราช  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000   (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)

ที่อยู่ใหม่   113 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)253-442   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (044)253-442 , Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 น. – 17:00 น.            บริษัทฯ  ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ขอขอบคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                         บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด