ร่วมงานกับเรา
 

                                                                                                                                                                                              วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง     แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการ สาขานครปฐม
เรียน    ท่านผู้ใช้บริการ

                    บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายสถานที่ทำการสาขานครปฐมโดย มีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม  1113 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   73000 (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)

ที่อยู่ใหม่ 451 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์  (034)218-851  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (042)322-515, Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 น. – 17:00 น.                    บริษัทฯ  ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ขอขอบคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                          บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด