ร่วมงานกับเรา
 

                                                                                                                                                                                                                  วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2566


เรื่อง     แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการ สาขาอุดรธานี
เรียน    ท่านผู้ใช้บริการ

                   บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายสถานที่ทำการสาขาอุดรธานีโดย มีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม       119/3-4 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี   41000 (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)

ที่อยู่ใหม่  138/9-10 ม.7 ซ.บ้านโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์  (042)322-515 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (042)322-515, Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 น. – 17:00 น.


                    บริษัทฯ  ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ขอขอบคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                          บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด