ร่วมงานกับเรา


                                                                                                                                                                                วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรื่อง      แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการ สาขานครปฐม
เรียน     ผู้ประกอบการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า

            บริษัทฯ จะย้ายสถานที่ทำการสาขานครปฐม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

            จากเดิม 451 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
           
            (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 30 กันยายน 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)
           
            ที่อยู่ใหม่ เลขที่
657,659 ถนนราชมรรคา ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
           
           
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

            บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆ  โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป                        
            โปรดระบุที่อยู่ใหม่ข้างต้น  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์                                    

            (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.
           
            บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

            ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด