ร่วมงานกับเรา


                                                                                                                                                                                วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง      แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการ สาขาระยอง
เรียน     ผู้ประกอบการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า

            บริษัทฯ จะย้ายสถานที่ทำการสาขาระยอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

            จากเดิม 203 - 204 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
           
            (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)
           
            ที่อยู่ใหม่ เลขที่
131/3 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
           
           
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

            บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆ  โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป                        
            โปรดระบุที่อยู่ใหม่ข้างต้น  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center  0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์                                    

            (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.
           
            บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

            ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด