ร่วมงานกับเรา

              

                                                                                                                                                                                 วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง      แจ้งปิดสถานที่ทำการ สำนักงานบุรีรัมย์

เรียน     ท่านผู้ใช้บริการ
                                                                บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

      บริษัทฯ จะปิดให้บริการที่ทำการสำนักงานบุรีรัมย์โดยสำนักงานฯ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป


      ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน-แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
         
      ตามสัญญาเดิมที่ท่านทำไว้กับบริษัทฯ กรณีที่ท่านต้องการทำรายการเกี่ยวบัญชีสินเชื่อของท่าน สามารถติดต่อสาขาอื่นๆ ของบริษัทฯ

      หรือติดต่อสำนักงานใหญ่ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด โดยแผนที่ตั้งตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0-2096-4599           

      วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.
           

                                          บริษัทฯ ขออภัยมาในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่านมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณที่ได้ให้ความอุปการคุณ                                                                                                            และไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

 

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                                             บริษัท เวิดล์ลีส จำกัด