ร่วมงานกับเรา

               
วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง      แจ้งปิดสำนักงานสาขาชลบุรี
เรียน     ท่านผู้ใช้บริการสำนักงานสาขาชลบุรี

           

                                             บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด  ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะทำการปิดสำนักงานสาขาชลบุรี

                                                                       โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2566   เป็นต้นไป

                  ทั้งนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลหรือการให้บริการต่างๆได้ที่เบอร์ CallCenter 0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

                                                               (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 น. – 17:00 น.
         
                                              บริษัทฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากกรณีปิดสำนักงานสาขาชลบุรีในครั้งนี้

                                                 และขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจ   ในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา      

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวิดล์ลีส จำกัด