ร่วมงานกับเรา

               

                                                                                                                                                                                  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง      ปิดสถานที่ทำการ สาขาชัยภูมิ
เรียน     ผู้ประกอบการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

            บริษัทฯ จะปิดให้บริการที่ทำการสาขาชัยภูมิ โดยสาขาฯ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่
31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

            บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆโดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

            ขอให้ผู้ประกอบการระบุที่อยู่ของบริษัทฯ เป็น

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (สาขา
โคราช) เลขที่ 113 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000                                    
           
            โดยรายละเอียดแผนที่ตั้งตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0-2096-4599

            วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)เวลา 08:30 -17:00 น.

            บริษัทฯ ขอขอบคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

            ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

 

 

แผนที่ทำการสาขาโคราช