ร่วมงานกับเรา

               

                                                                                                                                                                                  วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่อง      ปิดสถานที่ทำการ สาขาระยอง
เรียน     ท่านผู้ใช้บริการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

            บริษัทฯ จะปิดให้บริการที่ทำการสาขาระยอง โดยสาขาฯ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่
31 มกราคม 2567 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

            บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆ  โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

            ขอให้ผู้ประกอบการระบุที่อยู่ของบริษัทฯ เป็น

            สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                         
            โดยรายละเอียดแผนที่ตั้งตามเอกสารแนบ

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 -17:00 น.

            บริษัทฯ ขอขอบคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                             บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
                                                                                    จดหมายนี้มีการจัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติจึงมิได้ลงนาม

 

 

         แผนที่ทำการสำนักงานใหญ่
         อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย