ร่วมงานกับเรา                                                                                                                                                                                                      วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง      ปิดสถานที่ทำการ สาขาสระบุรี
เรียน     ผู้ประกอบการ

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

            บริษัทฯ จะปิดให้บริการที่ทำการสาขาสระบุรี โดยสาขาฯ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่
31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

            บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆ  โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

            ขอให้ผู้ประกอบการระบุที่อยู่ของบริษัทฯ เป็น

            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (สาขา
โคราช) เลขที่ 113 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

            โดยรายละเอียดแผนที่ตั้งตามเอกสารแนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0-2096-4599

            วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 -17:00 น.

            บริษัทฯ ขอขอบคุณ ที่ได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

            ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
            จดหมายนี้มีการจัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติจึงมิได้ลงนาม

                                 

                                                                                                                  แผนที่ทำการสาขาสระบุรี