ร่วมงานกับเรา

               
วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง      แจ้งปิดสำนักงานสาขาศรีสะเกษ
เรียน     ท่านผู้ใช้บริการสำนักงานสาขาศรีสะเกษ


                                                บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด  ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะทำการปิดสำนักงานสาขาศรีสะเกษ

                                                                  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566   เป็นต้นไป

                           ทั้งนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือการให้บริการต่างๆได้ที่เบอร์ CallCenter0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์

                                                                (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 น. – 17:00 น.


                                          บริษัทฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากกรณีปิดสำนักงานสาขาศรีสะเกษในครั้งนี้

                                          และขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจ   ในการใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา      

 

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                                             บริษัท เวิดล์ลีส จำกัด