ร่วมงานกับเรา

               
วันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง      ปิดสถานที่ทำการ สาขาสกลนคร

เรียน     ท่านผู้ใช้บริการ
                                                                   บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า

           บริษัทฯ จะปิดให้บริการ ที่ทำการสาขาสกลนคร โดยสาขาฯ จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

           ทั้งนี้ท่านยังคงได้รับบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน-แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)

           ตามสัญญาเดิมที่ท่านทำไว้กับบริษัทฯ กรณีที่ท่านต้องการทำรายการเกี่ยวบัญชีสินเชื่อของท่าน สามารถติดต่อสาขาอื่นๆ ของบริษัท หรือติดต่อสำนักงานใหญ่

           บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด โดยแผนที่ตั้งตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center

           โทร 0-2096-4599 วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.

           บริษัทฯ ขออภัยมาในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่านมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณที่ได้ให้ความอุปการคุณ และไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ  ด้วยดีเสมอมา

           

                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                   บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด