ร่วมงานกับเรา

              บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด มีความห่วงใยลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ทางบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด มีโครงการผ่อนผันการชำระค่างวดให้ลูกค้า โดยสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการผ่าน Application WL SOM เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณา

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด และมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ  
สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ และขอให้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณา

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 7-15 วันทำการ เพื่อแนะนำช่องทางการจัดส่งเอกสาร และแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS

สามารถส่งเอกสารได้ที่

การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ
             * การพักชำระหนี้มิได้เป็นการขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย และมิได้ส่งผลต่อการขยายวันหมดอายุสัญญา*
             ** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกมาตรการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลแก่บริษัทเป็นเท็จหรือบิดเบือน                    โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM => คลิกที่นี่ หรือ http://bit.ly/2kQWIRH


เอกสารประชาสัมพันธ์