ร่วมงานกับเรา

ก้าวล้ำเกินใครกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ บริษัทฯ ได้พัฒนา "เครื่องสมัครสินเชื่อรถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง" หรือเครื่อง "SAMM" ย่อมาจาก Self Apply Machine for Motorcycle Loan สำหรับใช้ช่วยในการสมัครสินเชื่อของบริษัทฯ โดยตั้งอยู่ ณ ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ให้บริการของเวิลด์ลีส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้

เริ่มจากที่บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงช่องทางการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนา SAMM โมเดลแรกขึ้นมาในปี 2553 และนำไปตั้งที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายน 2553 จากนั้นได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 


รูปลักษณ์/โมเดลของ SAMM


โมเดลแรก

พัฒนาขึ้นในปี 2553
ใช้ทดสอบการสมัครสินเชื่อ
(Onsite testing)

โมเดลที่ 2

พัฒนาขึ้นในปี 2554
เป็นโมเดลใช้อยู่มากที่สุดในปัจจุบัน

โมเดลที่ 3

พัฒนาขึ้นในปี 2555
โมเดลล่าสุดนำเสนอครั้งแรกในงาน
Money Expo 2012


สถานที่ตั้ง SAMM

เนื่องจาก SAMM สื่อสารด้วยระบบไร้สาย และขนาดของเครื่องที่กะทัดรัด ทำให้สามารถนำ SAMM ไปตั้ง ณ สถานที่ต่างๆ ได้ทุกที่ เช่น ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ สถานประกอบการ โรงงาน รวมถึงสามารถใช้ในงาน Event เช่น การออกบูธ ได้อีกด้วย


จำนวนเครื่องในปัจจุบัน * ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555

ปัจจุบันมีเครื่อง SAMM อยู่ทุกภาคของประเทศ โดยตั้งอยู่ ณ ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมประมาณ 200 เครื่อง ภายในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ


ภาพ SAMM ณ ร้านค้า และงานมหกรรมการเงิน (Money Expo)


 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ทันสมัยกว่า :
  นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยในการบริหารจัดการ และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดูทันสมัย
 2. ประหยัดเวลากว่า :
  ลูกค้าไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพราะเครื่องอยู่ที่ร้านตลอดเวลา
 3. สะดวกกว่า :
  เครื่องมีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ตั้งน้อย สื่อสารแบบไร้สาย เห็นหน้า-พูดคุยโต้ตอบกันได้ รับ-ส่งเอกสารต่างๆ ได้ทันที
 4. จัดให้มากกว่า :
  เพิ่มช่องทางและขยายพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ รองรับลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หนังสือพิมพ์ 

เว็บไซต์