ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ขบ.ออกกฎมอเตอร์ไซค์ใหม่ ติดกันท่อไอเสียดีเดย์ 6 ก.พ.นี้
ขบ.ออกกฎมอเตอร์ไซค์ใหม่ ติดกันท่อไอเสียดีเดย์ 6 ก.พ.นี้
ที่มา - นสพ.บ้านเมือง วันที่ 8 ม.ค.54

นายเฉลิมไท ญาณภิรัต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศบังคับให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จะนำมาจดทะเบียนใหม่ทุกคัน จะต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียเพื่อป้องกันอันตรายต่อคนโดยสาร โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ได้เน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เนื่องจากท่อไอเสียมักจะเกิดความร้อนมากในเวลาใช้งาน ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่หรือคนโดยสารไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายจากความร้อนได้ กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบไอเสียรถจักรยานยนต์ ว่าต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนปิดบังไว้ ไม่ว่าท่อไอเสียจะอยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำกว่าที่พักเท้าก็ตาม โดยวัสดุป้องกันความร้อนดังกล่าวจะต้องยึดติดถาวรกับตัวรถด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้รถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคันที่มีท่อไอเสียอยู่สูงกว่าที่พักเท้าจะต้องมีวัสดุป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยต่อคนโดยสารอยู่แล้ว การออกประกาศนี้จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้น

สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว และไม่อยู่ในบังคับของประกาศนี้ เจ้าของรถก็ควรดำเนินการให้มีวัสดุป้องกันความร้อนปิดบังท่อไอเสีย ไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่เอง และต่อคนโดยสาร หากรถจักรยานยนต์ที่จะจดทะเบียนรถใหม่ อย่างไรก็ตาม หากรถจักรยานยนต์คันใดไม่ได้จัดให้มีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ และไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้