ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ผู้ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่าผู้ใช้รถยนต์ถึง 50 เท่า
ผู้ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่าผู้ใช้รถยนต์ถึง 50 เท่า
ที่มา - สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ม.ค.54

กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่าผู้ใช้รถยนต์ถึง 50 เท่า

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความเป็นห่วงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งล่าสุดมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียน 16 ล้านกว่าคัน หรือเฉลี่ย 1 คันต่อ 1.23 ครัวเรือน และหากใช้โดยไม่มีเครื่องป้องกัน จะทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถยนต์ 10-50 เท่าตัว จากการเก็บสถิติจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 33 แห่งทั่วประเทศ ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เมื่อปี 2552 มีเด็กได้รับบาดเจ็บ 2,537 ราย เสียชีวิต 55 ราย ร้อยละ 98 ของกลุ่มนี้ไม่สวมหมวกนิรภัย

ดังนั้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ทุกคนควรสวมหมวกนิรภัยและล็อคสายรัดคางทุกครั้งที่เดินทาง ไม่ว่าระยะใกล้หรือไกล สำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ เนื่องจากยังไม่มีหมวกนิรภัยที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุในประเทศไทย พบว่า การใช้หมวกนิรภัยสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ 57

ทั้งนี้ สถิติปี 2552 ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 10,717 ราย เฉลี่ยวันละ 30 กว่าราย ร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตหรือประมาณ 8,500 คน เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย