ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ยามาฮ่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ยามาฮ่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ที่มา - นสพ.สยามกีฬารายวัน วันที่ 1 เม.ย.54

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศมการของสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในพิธีเปิดโครงการ "ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยที่ได้ มอก." ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวาระที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครบรอบ 42 ปี ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล 84 พรรษา และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยรตือย่างปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอก.

ภายในงานดังกล่าวประชาชนทั่วไปยังสามารถนำหมวกนิรภัยใบเก่ามาแลกหมวกนิรภัยใบใหม่ที่ได้มาตรฐาน มอก.ฟรี พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อหมวกนิรภัยในราคาต้นทุนจากบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และโรงงานผู้ผลิตหมวกนิรภัยที่มาออกบูทได้โดยตรง

นอกจากนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังได้มอบหมวกนิรภัยจำนวน 1,200 ใบ เพื่อสนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยได้มาตรฐาน ให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมี นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผฃิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอก.เพื่อช่วยลดอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์