ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ห่วง 47% เมินหมวกกันน็อก เสี่ยงชีวิตอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
ห่วง 47% เมินหมวกกันน็อก เสี่ยงชีวิตอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
ที่มา - นสพ.สยามรัฐ วันที่ 16 พ.ค.54

นพ.แท้จริง ศิริพานิชเลขาธิการชมรมคนห่วงหัว ในมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยว่า จากการวิจัยพบว่า การสวมหมวกกันน็อกช่วยลดการตายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้ถึงร้อยละ 37 ผู้ไม่สวมหมวกมีโอกาสบาดเจ็บทางสมองสูงกว่าผู้ที่สวมถึง 6 เท่า ล่าสุดเมื่อปี 53 เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน ได้สำรวจอัตราการสวมหมวกกันน็อกของคนไทยพบว่า ผู้ขับขี่สวมร้อยละ 53 ผู้โดยสารสวมเพียงร้อยละ 19

นอกจากนี้ ข้อมูลสำรวจของชมรมคนห่วงหัวในเขต กทม.เมื่อต้นปี 54 พบว่ากลุ่มผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างสวมเพียงร้อยละ 8 และกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์สวมเพียงร้อยละ7 เท่านั้น โดยส่วนใหญ่คิดว่าไม่เป็นไร ไปแค่ใกล้ๆ กลัวผมเสียทรง กลัวสกปรก ฯลฯซึ่งหากให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศสวมหมวกกันน็อกทุกคนจะช่วยให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงประมาณ 3,200 คน/ปี

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อก100% ซึ่งสอดคล้องกับที่สหประชาชาติประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ชมรมคนห่วงหัวจึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ เอกชน เปิดตัวน.ส.วรินทร คุณาวัฒโนทัย พรีเซนเตอร์รณรงค์สวมหมวกกันน็อก โดยเป็นผู้ที่ชีวิตต้องพลิกผันจากคนปกติกลายเป็นคนพิการเพราะไม่สวมหมวกกันน็อก และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น จึงออกแบบ "ผ้าคนห่วงหัว" สำหรับใช้คลุมศีรษะก่อนสวมหมวกกันน็อก ป้องกันความสกปรกหรือกลิ่นเหม็นให้เป็นทางเลือก ผู้สนใจขอรับผ้าคนห่วงหัวติดต่อ ชมรมคนห่วงหัว 28/12 ซอยสุขุมวิท19 เขตวัฒนา กทม. โทร.0-2254-0044