ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ฮอนด้าจับมือดีลเลอร์ทั่วไทย “Honda One Dealer One School”
ฮอนด้าจับมือดีลเลอร์ทั่วไทย “Honda One Dealer One School”
ที่มา - ข่าวประชาสัมพันธ์ บจก.เอ.พี.ฮอนด้า วันที่ 21 มิ.ย.54

ฮอนด้าจับมือดีลเลอร์ทั่วไทย ผุดบิ๊กโปรเจ็ค “Honda One Dealer One School” ทุ่มกว่า 12 ล้านบาท ปูพรมพัฒนาทักษะอาชีวะ 93 แห่งเต็มรูปแบบใน 77 จังหวัด

เอ.พี.ฮอนด้า ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้ากระหึ่มกลยุทธ์สร้างแบรนด์อันดับหนึ่งอีกขั้น ผนึกกำลังดีลเลอร์ทั่วไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผุดบิ๊กโปรเจ็ค “Honda One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” มุ่งพัฒนาทักษะวิศวกรรมยานยนต์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา หนุนคนพันธุ์อาร์และคณาจารย์ทั่วประเทศ ผ่านร้านผู้จำหน่ายฯ 1 แห่งดูแล 1 สถาบันทั้งในด้านฝึกอบรมครู นักเรียน และส่งมอบสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดตั้งชมรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าฝึกงานที่ร้านฯ เพื่อเติมเต็มทักษะจริงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประเดิมปีแรกปูพรมอาชีวะ 93 สถาบันใน 77 จังหวัดจากดีลเลอร์ 85 แห่ง ตั้งเป้าขยายการสนับสนุนสถานศึกษาให้ครบ 300 แห่งภายในปี 2556

มร.จิอากิ คาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮอนด้าได้ดำเนิน “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย” และ “กิจกรรมยกระดับทักษะบริการ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย และเสริมศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ สำหรับครั้งนี้ฮอนด้าตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น จึงริเริ่มโครงการ Honda One Dealer One School “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมยานยนต์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา”

ที่ผ่านมาฮอนด้าริเริ่มโครงการเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 ตลอดระยะเวลา 22 ปี ได้ร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ และหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินกิจกรรมยกระดับความสามารถของครูฝึก จัดทำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย รวมทั้งนำเครื่องจำลองการขับขี่ Riding simulator และ Riding trainer มาใช้พัฒนาสื่อการสอน และก่อตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขึ้น 2 แห่งที่สำโรง จ.สมุทรปราการ และถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ พร้อมร่วมมือกับผู้จำหน่ายฯ เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยอีก 9 แห่งทั่วประเทศ

ด้าน “กิจกรรมยกระดับทักษะการบริการ” ในปี 2550 ฮอนด้าร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เริ่มต้นโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยปีที่ผ่านมาได้มอบรถจักรยานยนต์รุ่น Click-I และ Wave110-I รวมทั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi เทคโนโลยีล่าสุดของฮอนด้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบสื่อการสอนให้กับโรงเรียนอีก 350 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับโครงการ “Honda One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” ในครั้งนี้ มร.จิอากิ คาโต เปิดเผยว่า “บริษัทมีเจตจำนงที่จะยกระดับจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา พร้อมให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการซ่อมบำรุง ด้วยการฝึกงานที่ร้านผู้จำหน่าย และสร้างโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่หลังจบการศึกษาไปพร้อมกัน โดยผนึกกำลังกับร้านผู้จำหน่ายฯ ซึ่งสัมผัสกับผู้บริโภคและสังคมท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งปีนี้เรามีแผนดำเนินโครงการร่วมกับสถานศึกษาที่สอนสาขารถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ 93 แห่งใน 77 จังหวัด จากสถานศึกษาทั้งหมด 300 แห่ง โดยมุ่งหวังจะดำเนินการให้ครบ 300 แห่ง ภายในปี 2556 ซึ่งเป็นแผนงานที่อยู่ในแผนระยะกลางสามปีของบริษัท”

การผนึกกำลังกับร้านผู้จำหน่ายฯ ภายใต้โครงการฯ นี้ ฮอนด้ามอบหมายให้ร้านผู้จำหน่ายฯ ในจังหวัดเป็นผู้ดูแลสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 1 สถาบัน ทั้งในด้านการฝึกอบรมครู นักเรียน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงจัดตั้งชมรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานที่ร้านผู้จำหน่ายฯ เพื่อพัฒนาทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในปีแรกนี้ฮอนด้าได้มอบสื่อการเรียนการสอนทั้งการเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์และด้านการขับขี่ปลอดภัย ให้สถานศึกษา 93 แห่ง คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 12,000,000 บาท

“นอกจากนี้ฮอนด้าจะประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีร้านผู้จำหน่ายฯ เป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมการดำเนินกิจกรรมในโครงการ Honda One Dealer One School “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” ต่อไป ให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยเติบโตอย่างมั่นคง และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต”

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวขอบคุณและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนี้ว่า “ความร่วมมือกับบริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งต่อผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ รวมทั้งสถานศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป”
ผู้สนใจกิจกรรมทั้งหมดนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.aphonda.co.th พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับฮอนด้าในสังคมออนไลน์ผ่าน www.facebook.com/hondamotorcyclethailand