ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > กรมการขนส่งทางบก เตรียมออกป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่
กรมการขนส่งทางบก เตรียมออกป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่
ที่มา - สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย.54

กรมการขนส่งทางบก เตรียมออกป้ายทะเบียนรถรุ่นใหม่ เพื่อนำออกใช้ต่อจากป้ายทะเบียนเดิมซึ่งคาดว่าหมวดตัวอักษรที่กำหนด จะหมดภายใน 2 ปี

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และรองรับการจดทะเบียนรถใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้เตรียมออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ใช้ตัวเลข นำหน้าตัวอักษรคู่ ตามด้วยตัวเลข เริ่มจากหมวด 1 กก 1 เรียงตามลำดับต่อไป

“กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมออกแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยขณะนี้เปิดให้จองแผ่นป้ายทะเบียนรถเก๋งถึงหมวด ญภ เมื่อหมดหมวด ญฮ 9999 จะเริ่มหมวด ฆก ไปจนถึงหมวด ฆฮ 9999 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี จากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนแบบใหม่ ที่เริ่มจากหมวด 1 กก 1 เรียงตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ จากสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) ในปี 2554 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม พบว่า มีรถที่จดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 1,411,439 คัน เฉลี่ยเดือนละ 282,288 คัน โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่นั้น ในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะมีขนาดแผ่นป้ายเท่าเดิม แบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดบนจะเป็นตัวเลขอารบิค 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษรประจำหมวด 2 ตัว และตามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ ส่วนบรรทัดล่างจะเป็นชื่อจังหวัด สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ จะมี 3 บรรทัด โดยบรรทัดแรกจะเป็นตัวเลขอารบิค 1 ตัว ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว จากเดิมเป็นตัวอักษร 3 ตัว บรรทัดที่ 2 เป็นชื่อจังหวัด และบรรทัดสุดท้ายเป็นหมายเลขทะเบียน ซึ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาจะมีการใช้แผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน”