ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงมอบเครื่องยนต์เวฟ 110 ไอให้ทีมแข่ง 400 เครื่อง
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงมอบเครื่องยนต์เวฟ 110 ไอให้ทีมแข่ง 400 เครื่อง
ที่มา - นสพ.บ้านเมือง วันที่ 29 ส.ค.54

ฮอนด้า ก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีใหม่ สู่ยุคการแข่งขันของเครื่องยนต์หัวฉีดอย่างเต็มตัวให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ ในสุดยอดกิจกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานแห่งปีกับการแข่งขัน "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 14" ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อใหม่ "Honda Eco Milleage Chalenge 2011" สำหรับเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีการปรับแต่งเครื่องยนต์ มาร่วมประชันความคิด พิสูจน์สุดยอดไอเดียในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดน้ำมัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด" ค้นหาผู้ชนะจากรถที่วิ่งได้ไกลที่สุดด้วยน้ำมันเพียงลิตรเดียว พร้อมสนับสนุนเครื่องยนต์หัวฉีดอัจฉริยะ PGM-FI มากถึง 400 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท แก่ทีมที่เข้าแข่งขัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ของเยาวชนไทย

นายจิอากิ คาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม และด้านการศึกษา ที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำ ในปีนี้มีการแข่งขันประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีที่ 14 ของการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้กับเยาวชนไทย นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ฮอนด้านได้มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องหลัก เรื่องแรกคือ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงใน "Honda Eco Mileage Challenge" ซึ่งจะใช้เหมือนกันในทุกประเทศที่มีการแข่งขัน เพื่อตอกย้ำ Challenging Spirit ของฮอนด้า ในความพยายามที่จะจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 2 คือ การเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า ซึ่งในครั้งนี้บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด มีความยินดีสนับสนุนเครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ ให้กับสถาบันการศึกษาจำนวน 400 เครื่อง เพื่อใช้ในการแข่งขัน เพื่อมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังแห่งความคิด พิสูจน์ไอเดียมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันเพื่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด" และเรื่องที่ 3 คือ เพิ่มการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และจัดอบรมแนะนำเทคโนโลยี PGM-FI ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศ

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษา, อุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์และปรับแต่งตัวรถรวมถึงเครื่องยนต์ PGM-FI ที่ฮอนด้าสนับสนุนเพื่อใช้ในการแข่งขัน ส่วนประเภทรถตลาด ฮอนด้าเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าแข่งขันโดยกำหนดให้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ หรือฮอนด้าซีแซดไอ ระบบหัวฉีด PGM-FI ในการนำมาดัดแปลงหรือปรับแต่งได้ในบางส่วน โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะต้องพัฒนาเทคนิคและค้นหากลยุทธ์เพื่อใช้ในการทดสอบวัดค่าสถิติระยะทางที่รถจะวิ่งได้ไกลที่สุด โดยใช้น้ำมันเพียง 1 ลิตร และต้องใช้ความเร็วในการวิ่งไม่น้อยกว่า 25 กม./ชม. ทั้งนี้ได้กำหนดให้รถทุกคันใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือกตามนโยบายของรัฐบาล
และในปีนี้ฮอนด้ายังได้ขยายการแข่งขันไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากแต่ละภาคได้เข้าร่วมแข่งกันอย่างทั่วถึง โดยได้ตั้งเป้าหมายจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคไว้ที่ 650 ทีม ก่อนคัดเลือกค้นหาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับประเทศจำนวน 410 ทีม ทีมที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้จะต้องมีผลการแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับระดับภูมิภาคต้องทำสถิติประหยัดน้ำมัน 300 กม./ลิตรขึ้นไป สำหรับรถประดิษฐ์ทุกระดับ และ 150 กม./ลิตรขึ้นไป สำหรับรถตลาดทุกระดับ โดยจะเริ่มแข่งขันสนามแรกสำหรับภาคอีสานและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.นี้ ที่สนามบินกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ และสนาม 2 สำหรับภาคใต้, ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค.54 ที่กองบิน 2 จ.ลพบุรี สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับประเทศจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.ศกหน้า ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

อนึ่ง ฮอนด้ายังมีแผนที่จะจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีดให้กับอาจารย์จากทีมที่เข้าแข่งขันในทุกๆ ภาคจนครบทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรที่สำคัญของประเทศต่อไป

สำหรับทีมแข่งขันประเภทรถประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาที่สร้างสถิติประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงที่สุด จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับการได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ทีม (5 คน) อันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมโอกาสไปทัศนศึกษา และเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศจีนจำนวน 1 ทีม (5 คน) นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ สำหรับผู้เข้าแข่งขันอีกมากมาย