ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี 4 ปีของการลดอุบัติเหตุ
ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี 4 ปีของการลดอุบัติเหตุ
ที่มา - นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19-21 ก.ย.54

การส่งเสริมกิจกรรมการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในโครงการ "ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี" ที่ยามาฮ่ามุ่งการฝึกอบรมเสริมเทคนิค ทักษะ และความชำนาญการขับขี่ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อปลูกฝังวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนน เปิดสถาบันอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมเดินทาง

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดเปิดเผยว่า จากเป้าหมายส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่การขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับลูกค้ารถจักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกประเภทของยามาฮ่า บริษัทได้เปิดสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ "ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี(Yamaha Riding Academy)" เมื่อปี 2551 ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำที่มีแนวคิดที่จะร่วมรณรงค์การลดอุบัติภัยบนถนน โดยมุ่งเน้นที่ต้นเหตุโดยตรงเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์มีสาเหตุมาจากการขับขี่ที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการสร้างความรู้ในการขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ยามาฮ่าเปิดอบรมให้กับหน่วยงาน องค์กร รวมถึงอบรมให้กับบุคคลทั่วไป ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของสถาบัน และนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคนิคการขับขี่สะท้อนได้จากปริมาณการสูญเสียจากอุบัติเหตุในท้องถนนมีแนวโน้มลดลง รวมถึงยอดการส่งอะไหล่ทดแทนที่ใช้ในการซ่อมแซมรถที่เกิดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในกรณีต่าง ๆซึ่งยามาฮ่าส่งมอบให้กับดีลเลอร์ยามาฮ่าทั่วประเทศก็ลดลงด้วยเช่นกัน

"ยามาฮ่ามุ่งมั่นที่จะช่วยทำให้อุบัติเหตุลดลง อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยามาฮ่าใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั่วโลก และด้วยความร่วมมือที่สำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดผลตอบรับที่ดี ทำให้สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จัดตั้งขึ้นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"

ปัจจุบันสถาบัน "ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี" ได้เน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคทักษะของการขับขี่ปลอดภัยขั้นสูง เน้นในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคคลทั่วไป, ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า,นักเรียน, นักศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาจัดการอบรมไปแล้ว 312 ครั้ง จำนวนผู้รับการอบรม 14,378 คน และ "ยามาฮ่า ไรด์ดิ้ง อะคาเดมี" มีเป้าหมายที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้ผ่านการอบรมให้มีความรู้รวม 6,950 คนในปลายปีนี้