ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > ต่อยอดทักษะการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
ต่อยอดทักษะการขับขี่อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
ที่มา - นสพ.บ้านเมือง วันที่ 22 ก.ย.54

จากสถิติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นคนในวัยหนุ่มสาวที่มีความห้าวฮึกเหิมมากเกินการใช้สติ และส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุก็เพราะคนเหล่านี้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง ไม่รู้กฎจราจร และขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งก็มีหลายองค์กรและหน่วยงานหลายแห่งพยายามจะหาวิธีลดอุบัติเหตุ รวมถึง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ที่มีโครงการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531

ล่าสุดในปี 2544 นี้ ก็มีโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่าง Zero Accident...อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ และ One Dealer One School...หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยเฉพาะกับโครงการหลังนี้ได้มุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยคะนอง ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยแก่ครูและอาจารย์ของสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปถ่ายทอด สู่นักเรียน นักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันต่างๆ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ตามศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้าที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง

และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยมาแล้ว ได้มีการพัฒนาฝีมือและทักษะการขับขี่ รวมทั้งยังเป็นการฝึกฝนการขับขี่ให้มีความถูกต้องอย่างชำนาญ ทาง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จึงได้ร่วมกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทุกแห่งซึ่งดำเนินงานและบริหารโดยร้านผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแต่ละแห่ง เปิดโครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยในชื่อ Honda Student Safety Riding Skill Contest ขึ้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะเลิศการแข่งขัน 3 อันดับ ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนของศูนย์ฝึกฯ แต่ละแห่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งการแข่งขันได้จัดแบ่งเป็นสถานีต่างๆ 4 สถานี คือ สถานีทดสอบการใช้เบรก, สถานีทดสอบการทรงตัวบนไม้กระดานแคบ, สถานีทดสอบการควบคุมรถในเส้นทางแคบ และ สถานีทดสอบความคล่องตัวในการขับขี่หรือจิมคาน่า

สำหรับการแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ที่มี คุณกิตติพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ เกียรติสุรนนท์กรุ๊ป เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี รวมทั้ง คุณสุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ คุณพิมพ์ศิริ เกียรติสุรนนท์ กรรมการผู้จัดการ เกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

การที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด พยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยอย่างจริงจังและเป็นเชิงรุกมากขึ้น เพราะฮอนด้าได้มีการพัฒนาการวิจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้น ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึก

สำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทั้ง 10 แห่ง ล้วนเป็นศูนย์ฝึกที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่สามารถอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้