ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ข้อมูลสรุปตลาดรถจักรยานยนต์ของปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสรุปตลาดรถจักรยานยนต์ของปีที่ผ่านมา
ที่มา : สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย

ตลาดรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดขายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2541-2545 สรุปได้ดังนี้

ปี
จำนวนคัน
อัตราการเติบโตเทียบกับปี 2541
อัตราการเติบโตเทียบกับปีที่ผ่านมา
2541
526,806
-
-
2542
603,966
14.6%
14.6%
2543
783,716
48.8%
29.8%
2544
907,160
72.2%
15.8%
2545
1,327,639
152.0%
46.4%


ยอดขายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปี
จำนวนคัน
อัตราการเติบโตเทียบกับปี 2541
อัตราการเติบโตเทียบกับปีที่ผ่านมา
2541
70,365
-
-
2542
87,770
24.7%
24.7%
2543
108,109
53.6%
23.2%
2544
134,216
90.7%
24.1%
2545
212,948
202.6%
58.7%


อัตราการเช่าซื้อ (Hire-Purchase) รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพบว่าในช่วงปี 2541-2544 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 67% เหลือ 63% สำหรับปี 2545 อัตราการเช่าซื้อกลับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66% หรือคิดเป็น 140,545 คัน ในจำนวนยอดการเช่าซื้อทั้งหมอนี้มีการเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์ในกลุ่มสมาคมถึง 80.7% หรือเท่ากับ 113,420 คัน