ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > สถิติยอดขายรถจักรยานยนต์ (ม.ค.-ก.ค.46)
ตลาดรถจักรยานยนต์เจ็ดเดือนพุ่งหลักล้าน
ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนก.ค. มียอดจำหน่ายกว่า 1.3 แสนคัน ขยายตัว 27%
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28-31 สิงหาคม 2546

ตลาดรถจักรยานยนต์โดยรวมในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 51% และมีปริมาณการจำหน่ายไต่ระดับ พุ่งสู่หลักล้าน ในขณะที่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมามียอดจำหน่ายเกินกว่า 1.3 แสนคัน ขยายตัว 27% โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวมาจาก สภาพเศรษฐกิจในภาคท้องถิ่นที่มีความคล่องตัวสูง

รายงานข่าวจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงสภาพตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการจำหน่ายรวมได้ไต่ระดับพุ่งขึ้นสู่หลักล้านคันแล้ว โดยมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 1,037,073 คัน ซึ่งนับเป็นปีที่มีการจำหน่ายขึ้นสู่หลักล้านได้รวดเร็วที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน ในขณะที่ในปี 2538 อันเป็นปีที่ยอดการจำหน่ายสูงสุดและมีปริมาณการจำหน่ายพุ่งสู่หลักล้านได้เร็วที่สุดในช่วงที่ผ่านมานั้น ต้องใช้เวลาถึง 9 เดือน จึงนับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของตลาดในปีนี้ สำหรับยอดการจำหน่ายในเจ็ดเดือนแรก เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีปริมาณ 687,687 คันนั้น ปรากฏว่ามีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 349,386 คัน หรือมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 51

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัว มีปัจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจในภาคท้องถิ่นที่มีความคล่องตัวสูง รวมถึงปัจจัยในด้านราคาของพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จึงส่งผลให้กำลังซื้อในตลาดมีสูง ประกอบกับการเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายของค่ายผู้ผลิตต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มวงเงินด้านสินเชื่อของบริษัทด้านสินเชื่อ ซึ่งสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ยอดขายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2546 (ม.ค.-ก.ค.)

ผลิตภัณฑ์
ฮอนด้า
ซูซูกิ
ยามาฮ่า
ไทเกอร์
คาวาซากิ
อื่นๆ
รวม
ม.ค.
จำนวน
99,064
21,733
11,262
4,637
1,929
29

138,654

%
71
16
8
3
1
-
ก.พ.
จำนวน
115,077
19,311
14,741
5,254
2,813
17
157,213
%
73
12
9
3
2
-
มี.ค.
จำนวน
116,442
20,501
18,039
4,928
2,489
34
162,433
%
72
13
11
3
2
-
เม.ย.
จำนวน
97,794
18,628
13,676
3,688
3,267
3
137,056
%
71
14
10
3
2
-
พ.ค.
จำนวน
109,981
17,706
14,500
5,100
2,281
3
149,571
%
74
12
10
3
2
-
มิ.ย.
จำนวน
108,917
19,370
16,511
3,830
2,536
1,126
152,290
%
72
13
11
3
2
-
ก.ค.
จำนวน
104,309
16,375
13,136
2,760
2,041
1,235
897,217
%
75
11
10
2
2
-
รวม
จำนวน
751,584
133,624
101,865
30,197
17,356
2,447
1,037,073
%
72
13
10
3
2
-
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

สำหรับสภาพตลาดในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณการจำหน่ายโดยรวม 139,856 คัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีอัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มสูงขึ้น 27% ซึ่งแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบ 4 จังหวะ 137,158 คัน สัดส่วนตลาด 98% และรถแบบ 2 จังหวะ 2,698 คัน สัดส่วนตลาด 2% และเมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดของตลาดรถประเภทต่างๆ แล้ว รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นตลาดเดียวที่มีการขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงมีสัดส่วนเกือบจะครอบคลุมตลาดโดยรวมทั้งหมด โดยการขยายตัวมีสูงขึ้นถึง 41% ทั้งนี้มีปริมาณการจำหน่าย 130,352 คัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนตลาด 93% ในขณะที่รถแบบครอบครัวกึ่งสปอร์ตและรถแบบสปอร์ต มีอัตราการขยายตัวลดลง 45% และ 51% โดยมีปริมาณการจำหน่าย 8,147 คัน และ 1,357 คัน ทั้งนี้สัดส่วนตลาด 6% และ 1% ตามลำดับ

ในส่วนรายละเอียดยอดจำหน่ายในเดือน ก.ค. ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีปริมาณจำหน่าย 104,309 คัน เทียบเท่าอัตราครองตลาด 75% มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 32%, ซูซูกิ 16,375 คัน อัตราครองตลาด 12% เติบโตเพิ่มขึ้น 11%, ยามาฮ่า 13,136 คัน อัตราครองตลาด 9% เติบโตเพิ่มขึ้น 5%, ไทเกอร์ 2,760 คัน อัตราครองตลาด 2% เติบโตเพิ่มขึ้น 177%, คาวาซากิ 2,041 คัน อัตราครองตลาด 1% เติบโตลดลง 23% และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยเจอาร์ดีและคาจิว่า 1,235 คัน