ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > สถิติรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เดือนสิงหาคม
กรมการขนส่งทางบกเผยสถิติรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เดือนสิงหาคม
ที่มา : ข่าวกรมการขนส่งทางบก -ข่าวที่ 2/ตุลาคม 2546 (เฉพาะส่วนของรถจักรยานยนต์)

นายพงศ์พันธุ์ เชิดชู โฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ที่จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2546 ทั่วประเทศ ว่ามี จำนวน 137,112 คัน เฉลี่ย 4,570 คัน/วัน แยกเป็นส่วนกลาง 18,393 คัน ส่วนภูมิภาค 118,719 คัน มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 9.28

สำหรับปัจจัยที่ทำให้มีการปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการผลิต การจัดกิจกรรมส่วนเสริมการขาย การผ่อนคลายเงื่อนไขการชำระเงิน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการหาค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนรถที่จดทะเบียน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยยี่ห้อรถที่จดทะเบียนใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2545 แบ่งออกเป็น ยี่ห้อรถที่จดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ฮอนด้า 101,916 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.78) ซูซูกิ 16,309 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.92) ยามาฮ่า 12,430 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68) ไทเกอร์ 3,424 คัน และคาวาซากิ 1,917 คัน (ลดลงร้อยละ 50.86)

สรุปยอดขายรถจักรยานยนต์ ม.ค.-ส.ค. 2546

ผลิตภัณฑ์
ฮอนด้า
ซูซูกิ
ยามาฮ่า
ไทเกอร์
คาวาซากิ
อื่นๆ
รวม
ม.ค.
จำนวน
99,064
21,733
11,262
4,637
1,929
29

138,654

%
71
16
8
3
1
-
ก.พ.
จำนวน
115,077
19,311
14,741
5,254
2,813
17
157,213
%
73
12
9
3
2
-
มี.ค.
จำนวน
116,442
20,501
18,039
4,928
2,489
34
162,433
%
72
13
11
3
2
-
เม.ย.
จำนวน
97,794
18,628
13,676
3,688
3,267
3
137,056
%
71
14
10
3
2
-
พ.ค.
จำนวน
109,981
17,706
14,500
5,100
2,281
3
149,571
%
74
12
10
3
2
-
มิ.ย.
จำนวน
108,917
19,370
16,511
3,830
2,536
1,126
152,290
%
72
13
11
3
2
-
ก.ค.
จำนวน
104,309
16,375
13,136
2,760
2,041
1,235
139,856
%
75
11
10
2
2
-
ส.ค.
จำนวน
101,916
16,309
12,430
3,424
1,917
1,116
137,112
%
74
12
9
3
2
-
รวม
จำนวน
853,500
149,933
114,295
33,621
19,273
3,563
1,174,185
%
73
13
10
3
1
-