ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 11 เดือนของปี 2546
สองล้อเข้าฤดูการขาย 11 เดือนยอดทะยาน 1.5 ล้านคัน
ที่มา - นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ตลาดรถจักรยานยนต์เดือดรับฤดูการขายปลายปี ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสะสม 11 เดือน มีปริมาณสูงเกินกว่า 1.5 ล้านคัน รายงานข่าวจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด แจ้งว่า ในช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงของการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูการขายรถจักรยานยนต์อีกครั้ง ทำให้ผู้ผลิตค่ายต่างๆ ได้เร่งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งที่เป็นแคมเปญการขายหน้าร้านจำหน่าย การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้รถ ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับตลาดที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และสืบเนื่องมาจากผู้ใช้มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยมีสูงขึ้น และหมุนเวียนมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา มีจำนวนสูงถึง 151,936 คัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีปริมาณจำหน่าย 134,151 คันแล้ว ปรากฏว่ามียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 17,785 คัน หรือมีอัตราการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้น 13% สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ ปริมาณการจำหน่ายสะสมในรอบ 11 เดือน มีปริมาณสูงถึง 1,588,672 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 33

ในส่วนรายละเอียดยอดการจดทะเบียน จากกรมการขนส่งทางบกมีดังนี้ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า 104,292 คัน ครองตลาด 69% เติบโตเพิ่มขึ้น 10%, ซูซูกิ 21,559 คัน ครองตลาด 14% เติบโตเพิ่มขึ้น 2%, ยามาฮ่า 19,868 คัน อัตราครองตลาด 13% เติบโตเพิ่มขึ้น 51%, ไทเกอร์ 2,706 คัน อัตราครองตลาด 2% อัตราการเติบโตลดลง 4%, คาวาซากิ 2,429 คัน อัตราครองตลาด 2% อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19% และอื่นๆ ประกอบด้วย การูด้า และเจอาร์ดี 1,082 คัน อัตราครองตลาด 1%

ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในเดือนพ.ย.47

ยี่ห้อ
จำนวน (คัน)
อัตราครองตลาด
เติบโต (+/-)
ฮอนด้า
104,292
69%
10%
ซูซูกิ
21,559
14%
2%
ยามาฮ่า
19,868
13%
51%
ไทเกอร์
2,706
2%
4%
คาวาซากิ
2,429
2%
19%
อื่นๆ
1,082
1%
-
รวม
151,936
-
-

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก