ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > สถิติยอดขายรถจักรยานยนต์ของปี 2546
ยอดขายรถจยย.ทะลุ 1.75 ล้านคัน
ที่มา – MOTORING นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 22-24 มกราคม 2547 หน้า 43

ตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2546 สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดการจำหน่ายสูงสุด ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยกวาดยอดขายสูงถึง 1.75 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 32% ขณะที่สองค่ายรถจักรยานยนต์อย่างฮอนด้าและคาวาซากิ ต่างมีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง ส่วน "ไทเกอร์" รถจักรยานยนต์สัญชาติไทยผลประกอบการดีขึ้น

ยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2546 ที่ผ่านมาปิดท้ายด้วยสถิติใหม่สูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยตัวเลข 1,755,297 คัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีปริมาณ 1,332,744 คัน ถือว่ามีปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 422,553 คัน หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดจนทำให้ตัวเลขยอดขายทำลายสถิติสูงสุดนั้น ทางบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้วิเคราะห์ว่า เกิดจากนโยบายการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐบาล ซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและโดยรวมมีการหมุนเวียนและคล่องตัว ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น อันเป็นผลให้กำลังซื้อในตลาดมีมาก ในขณะที่ค่ายผู้ผลิตต่างๆ มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในด้านราคาจำหน่ายที่ประหยัด รวมทั้งให้ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันสามารถขยายฐานตลาดให้กว้างขวางและครอบคลุมผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งในตลาดรถจักรยานยนต์ปีที่ผ่านมาก็คือ ส่วนแบ่งการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้นำตลาดอย่าง ฮอนด้านั้นมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจาก 73 เหลือเพียง 71% คาวาซากิลดลงจาก 3 เหลือเพียง 2% ขณะที่ไทเกอร์รถจักรยานยนต์สัญชาติไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 3%

อย่างไรก็ตาม หากจัดอันดับยี่ห้อที่มียอดขายสูงสุดนั้น พบว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามียอดการจำหน่าย 1,248,601 คัน เทียบเท่าอัตราครองตลาด 71% และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 29%, ซูซูกิ 231,922 คัน อัตราครองตลาด 13% เติบโตเพิ่มขึ้น 34%, ยามาฮ่า 189,399 คัน อัตราครองตลาด 11% เติบโตเพิ่มขึ้น 33%, ไทเกอร์ 46,151 คัน อัตราครองตลาด 3%, คาวาซากิ 30,584 คัน อัตราครองตลาด 2% เติบโตลดลง 13% และอื่นๆ 8,640 คัน

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2546 ตลาดมีการขยายตัวค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 55% ขณะที่ครึ่งหลังของปีมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพียง 14% เป็นผลเนื่องมาจากการวางตลาดเป็นครั้งแรกของรถราคาประหยัดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2545 ทำให้ตลาดมีการขยายตัวสูงเป็นอย่างมากและต่อเนื่องจนถึงปีที่ผ่านมา

สำหรับประเภทรถที่ได้รับความนิยมจากตลาดมากที่สุดคือ รถประเภทครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องมาจากรถที่มีราคาจำหน่ายประหยัดเป็นรถประเภทนี้ทั้งสิ้น โดยกลุ่มรถครอบครัวมีปริมาณการจำหน่ายทั้งสิ้น 1,618,274 คัน คิดเป็นสัดส่วนตลาด 92% มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 45% ในขณะที่รถแบบครอบครัวกึ่งสปอร์ตมีอัตราการเติบโตลดลง 37% ซึ่งมีปริมาณการจำหน่าย 117,172 คัน สัดส่วนตลาด 7% และรถแบบสปอร์ต 19,851 คัน สัดส่วนตลาด 1% มีอัตราการเติบโตลดลง 36% และเมื่อแบ่งเป็นเครื่องยนต์แล้ว รถแบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 1,724,929 คัน ครองสัดส่วนตลาด 98% ส่วนรถแบบ 2 จังหวะ มีปริมาณ 30,368 คัน สัดส่วน 2%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2546

ผลิตภัณฑ์
ครอบครัว
กึ่งสปอร์ต
สปอร์ต
รวม 2546
2545
45/46
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
%
ฮอนด้า
 1,128,409
70
105,315
90
14,877
75
1,248,601
71
970,209
73
129
ซูซูกิ
228,392
14
 3,530
3
0
0
231,922
13
172,814
13
134
ยามาฮ่า 
180,800
11 
7,895
7
704
4
189,399
11
141,982
11
133
ไทเกอร์
46,151
0
0
0
0
46,151
3
11,198
1
412
คาวาซากิ
25,986
421
0
4,177
21
30,584
2
35,266
3
87
อื่นๆ
8,536
 11
0
93
0
8,640
0
1,275
-
-
รวม
1,618,274
.
 117,172
.
19,851
.
1,755,297
.
1,332,744
.
132
2545
1,115,005
. .
 186,616
..
31,123
..
..
..
..
..
..
46/45(%)
145
. .
 63
..
64
..
..
..
..
..
..
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก