ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม 2547
รถจยย.เดือนแรกคึกคักกวาดยอดขาย 1.5 แสนคัน คาดยอดปีนี้ 1.9 ล้านคัน
ที่มา : THAN นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 41

เปิดศักราชใหม่มีปริมาณการจำหน่ายสูงถึง 1.59 แสนคัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% รับผลดีจากเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ค่ายรถโหมจัดแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนม.ค. ส่งผลให้ตลาดมีสภาพตื่นตัวและคึกคัก ในขณะที่กำลังซื้อมีค่อนข้างสูง พร้อมทั้งมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด คาดตลาดโดยรวมทั้งสิ้นภายในปีนี้ 1.9 ล้านคัน

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด รายงานสภาพตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วง เดือนม.ค.2547 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าตลาดมีสภาพตื่นตัวและคึกคักเป็นอย่างสูง โดยยอดจำหน่ายในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณจำหน่ายโดยรวมทั้งสิ้น 159,397 คัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีปริมาณ 138,654 คันแล้ว มียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 20,743 คัน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทั้งนี้ปริมาณการจำหน่ายดังกล่าวแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัว 140,385 คัน ซึ่งเทียบเป็นสัดส่วนตลาดสูงถึง 88% ในขณะที่รถประเภทสกูตเตอร์ ซึ่งเป็นรถประเภทใหม่ที่เข้ามาในตลาดไม่นานนัก มีสัดส่วนตลาดรองลงมาคือ 7% โดยมีปริมาณจำหน่าย 10,442 คัน ในส่วนรถประเภทครอบครัวกึ่งสปอร์ต มีปริมาณจำหน่าย 7,207 คัน สัดส่วนตลาด 4% และประเภทรถสปอร์ตมีปริมาณการจำหน่าย 1,363 คัน สัดส่วนตลาด 1%

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม 2547

ผลิตภัณฑ์
ครอบครัว
กึ่งสปอร์ต
สปอร์ต
สกู๊ตเตอร์
รวม
รวมม.ค.46
47/46
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
%
ฮอนด้า
108,651
77
6,928
96
941
69
-
-
116,520
73
99,064
71
118
ซูซูกิ
19,928
14
200
3
-
-
-
-
20,128
13
21,733
16
93
ยามาฮ่า 
8,165
6
76
1
-
-
9,463
91
17,704
11
11,262
8
157
ไทเกอร์
2,648
2
-
-
-
-
-
-
2,648
2
4,637
3
57
คาวาซากิ
956
1
3
0
227
17
-
-
1,186
1
1,929
1
61
เจอาร์ดี
-
-
-
-
193
17
920
9
1,113
1
-
0
-
อื่นๆ
37
0
-
-
2
0
59
1
98
0
29
0
-
รวม
140,385
.
7,207
.
1,363
.
10,442
.
159,397
138,654
115
ม.ค.46
120,543
.
14,917
.
2,406
.
788.
.
.
.
.
 
.
47/46(%)
116
.
48
.
57
.
1,325.
.
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมานั้น รถจักรยานยนต์แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ครอบครองตลาดเกือบทั้งหมด โดยมีปริมาณการจำหน่าย 159,017 คัน ขณะที่รถแบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีปริมาณจำหน่ายเพียง 380 คันเท่านั้น

ทั้งนี้ฮอนด้าได้กล่าววิเคราะห์ว่า ยอดขายรถที่เติบโตขึ้นนั้น เนื่องจากเป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาล ทั้งวันปีใหม่และวันตรุษจีน ส่งผลให้ร้านจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ โหมจัดกิจกรรมและแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ท้ายปีและตลอดเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อ ในขณะที่ตลาดมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง เนื่องจากภาคเกษตรบางส่วนมีรายได้จากการนำผลผลิตออกจำหน่าย และพืชผลการเกษตรมีราคาดีขึ้น รวมทั้งในช่วงสิ้นปีมีการแจกจ่ายโบนัส ทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดมีสูง นอกจากนั้นค่ายผู้ผลิตต่างๆ ได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ทางด้านแนวโน้มของตลาดตลอดปี 2547 นี้ จากการที่ภาครัฐบาลยังคงมุ่งเน้นนโยบายเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญ้าและโดยรวม พร้อมๆ กับการผลักดันการขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อตลาด ประกอบกับการนำเสนอแนวนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์ที่เสริมความหลากหลายในการใช้งาน รวมถึงรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้นของค่ายผู้ผลิตต่างๆ จะเป็นการกระตุ้นให้ตลาดมีการเติบโต โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการจำหน่ายทั้งสิ้นในปีนี้จะมีปริมาณ 1.9 ล้านคัน ซึ่งในส่วนของฮอนด้าเอง ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายในปีนี้ 1.35 ล้านคัน