ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2547
สถิติใหม่รถจักรยานยนต์เดือนก.พ.กวาด 1.7 แสน ยามาฮ่าโต ไทเกอร์ชะลอ
ที่มา : Motoring นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 21-24 มีนาคม 2547

มอเตอร์ไซค์สร้างสถิติยอดขายใหม่เดือนก.พ.กวาดยอด 1.7 แสนคัน เผยได้รับแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในการให้กู้ยืมสำหรับซื้อพาหนะด้านการเกษตร ฮอนด้าเบอร์หนึ่งส่วนแบ่งตลาด 68% ยามาฮ่ายอดขายโตกว่า 75% ส่วนไทเกอร์รถสายพันธุ์ไทยลดความแรง

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด รายงานสภาพตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือนก.พ. ที่ผ่านมานั้น รถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อสามารถทำสถิติยอดขายใหม่ด้วยยอดขายทั้งสิ้น 170,911 คัน ซึ่งก่อนหน้านี้สถิติการจำหน่ายสูงสุดต่อเดือนคือ ช่วงเดือนธ.ค. ปีที่ผ่านมามียอดขาย 166,625 คัน โดยประเภทรถที่ได้รับความนิยมจากตลาดมากที่สุดยังคงเป็น รถประเภทครอบครัวโดยมีปริมาณการจำหน่าย 146,105 คัน หรือเทียบเป็นสัดส่วนตลาด 85% ในขณะที่รถแบบสกูตเตอร์ มีสัดส่วนตลาดรองลงมาคือ 9% มีปริมาณจำหน่าย 14,573 คัน ส่วนรถประเภทครอบครัวกึ่งสปอร์ต มีปริมาณจำหน่าย 8,665 คัน สัดส่วนตลาด 5% และรถแบบสปอร์ตมีปริมาณการจำหน่าย 1,568 คัน สัดส่วนตลาด 1%

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2547

ผลิตภัณฑ์
ม.ค.
ก.พ.
รวม
ม.ค.-ก.พ.46
47/46
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
จำนวน
%
%
ฮอนด้า
116,520
73
115,439
68
231,959
70
214,141
72
108
ซูซูกิ
20,128
13
23,094
14
43,222
13
41,044
14
105
ยามาฮ่า 
17,704
11
25,809
15
43,513
13
26,003
9
167
ไทเกอร์
2,648
2
2,885
2
5,533
2
9,891
3
56
คาวาซากิ
1,186
1
2,265
1
3,451
1
4,742
2
73
เจอาร์ดี
1,113
1
1,202
1
2,315
1
-0-
-
-
อื่นๆ
98
-
217
-
315
-
46
-
685
รวม
159,397
170,911
330,308
295,867
112
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก


รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีปริมาณการจำหน่าย 115,439 คัน อัตราครองตลาด 68% และมีอัตราการเติบโตคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยามาฮ่า 25,809 คัน อัตราครองตลาด 15% เติบโตเพิ่มขึ้น 75% ซูซูกิ 23,094 คัน อัตราครองตลาด 14% เติบโตเพิ่มขึ้น 20% ไทเกอร์ 2,885 คัน อัตราครองตลาด 2% เติบโตลดลง 45% คาวาซากิ 2,265 คัน อัตราครองตลาด 1% เติบโตลดลง 19% เจอาร์ดี 1,202 คัน อัตราครองตลาด 1% และอื่นๆ ประกอบด้วย คาจิว่า และการูด้า 217 คัน

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาด เป็นผลโดยตรงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล โดยเฉพาะการให้กู้ยืมสำหรับซื้อพาหนะด้านการเกษตร ผ่านทางธนาคารของรัฐบาล รวมถึงนโยบายธนาคารอิสลาม อันส่งผลให้กำลังซื้อในตลาดมีสูง ในขณะเดียวกันร้านจำหน่ายต่างรุกกิจกรรมเพื่อเข้าตรงถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมด้วยแคมเปญส่งเสริมการจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อ โดยทั้งนี้สถานการณ์ไข้หวัดนกไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ