ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจดทะเบียนรถใหม่เดือนเม.ย.47
รถใหม่จดทะเบียนวันละ 800 คัน มอเตอร์ไซค์จดทะเบียนกว่า 5,000 คันต่อวัน
ที่มา – MOTORING นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 27-30 มิ.ย.47 หน้า 42

สถิติยอดรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2547 ลดลงทุกประเภทเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าทั้งเก๋ง ตู้ ปิคอัพ และรถจักรยานยนต์ เผยสถิติรถยนต์ใหม่ยื่นขอจดทะเบียนเกือบ 800 คัน ขณะที่รถจักรยานยนต์ยื่นขอวันละกว่า 5,000 คัน

นายพงศ์พันธ์ เชิดชู โฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่หรือรถป้ายแดงทั่วประเทศประจำเดือนเมษายน 2547 สำหรับรถ 4 ประเภททั้งรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ และรถจักรยานยนต์ว่ามียอดจดทะเบียนใหม่ รวมทั้งสิ้น 198,540 คัน โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2547 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงทุกประเภท คือ ลดลงร้อยละ 24.68, 21.11, 19.08 และ 13.41 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนในปี 2546 นั้นยังคงมีสถิติการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 31,745 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.03

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง) จดทะเบียนใหม่จำนวน 22,941 คัน เฉลี่ยวันละ 763 คัน แยกเป็นจดทะเบียนจากส่วนกลาง 13,751 คัน ส่วนภูมิภาค 9,163 คัน โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.31 สำหรับยี่ห้อรถที่จดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ โตโยต้า 9,065 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.45 ฮอนด้า 6,406 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45 อีซูซุ 3,169 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.74 ฟอร์ด 865 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.83 และมิตซูบิชิ 859 คัน ลดลงร้อยละ 0.69

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1,124 คัน เฉลี่ยวันละ 37 คัน แยกเป็นส่วนกลาง 732 คัน ส่วนภูมิภาค 392 คัน โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น ลดลงร้อยละ 8.91 สำหรับยี่ห้อรถที่จดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ โตโยต้า 644 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 อีซูซุ 241 คัน ลดลงร้อยละ 30.35 นิสสัน 113 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.04 เกีย 30 คัน ลดลงร้อยละ 63.41 และมิตซูบิชิ 26 คัน ลดลงร้อยละ 50

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถปิคอัพ มีจำนวน 23,341 คัน เฉลี่ยวันละ 778 คัน แยกเป็นส่วนกลาง 7,423 คัน ส่วนภูมิภาค 15,918 คัน โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.54 สำหรับยี่ห้อรถที่จดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ อีซูซุ 8,974 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ14.30 โตโยต้า 7,623 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.86 นิสสัน 5,566 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 มิตซูบิชิ 2,142 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.05 และฟอร์ด 990 คัน ลดลงร้อยละ 12.23

สำหรับรถจักรยานยนต นั้นมีจำนวน 151,161 คัน เฉลี่ยวันละ 5,038 คัน แยกเป็นส่วนกลาง 21,133 คัน ส่วนภูมิภาค 130,028 คัน โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.14 สำหรับยี่ห้อรถที่จดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ ฮอนด้า 102,969 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 ยามาฮ่า 23,330 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.77 ซูซูกิ 18,993 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.38 ไทเกอร์ 2,355 คัน ลดลงร้อยละ 27.54 และคาวาซากิ 2,344 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63


ประเภท
ยอดจดทะเบียน (คัน)
เทียบกับมี.ค.47
เฉลี่ยต่อวัน (คัน)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รกเก๋ง)
22,941
ลดลง 24.68%
763
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้)
1,124
ลดลง 21.11%
37
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ)
23,341
ลดลง 19.08%
778
รถจักรยานยนต์
151,161
ลดลง 13.41%
5,038
รวม
198,540