ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ก.ค.47
ฝนตกทำยอดขายรถจยย.ฝืด ส่วนแบ่งฮอนด้าเดือนก.ค.ร่วมเหลือ 68% ยามาฮ่าหนีห่างซูซูกิขึ้นเบอร์สอง
ที่มา – MOTORING นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 2-4 ก.ย.47

ฝนตกทำยอดขายรถจักรยานยนต์ลดเป็น 3 เดือนติดต่อกัน ผู้ผลิตเร่งกระตุ้นยอดจัดกิจกรรมผลักดันยอดขาย ขณะที่ภาพรวมของยอดขายรถจักรยานยนต์ 7 เดือนแรกพุ่งสู่ระดับ 1 ล้านคัน โตขึ้น 14% เผยยอดขายเดือนก.ค.ฮอนด้าแชร์ร่วมเหลือแค่ 68% ขณะที่ยามาฮ่าพุ่งขึ้นเบอร์สองหนีห่างซูซูกิแชมป์เก่า

นายธีระพัฒน์ จิวะวงศ์ กรรมการบริหารงานขาย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. 2547 ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 1,290,388 คัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มียอดขาย 1,045,207 คัน ขณะที่ยอดขายรถจักรยานยนต์ล่าสุดในเดือนก.ค. เพียงเดือนเดียวนั้นมีจำนวน 161,232 คัน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มียอดขาย 140,579 คัน หรือเพิ่มขึ้น 20,653 คัน หรือเติบโต 15%

ยอดขาย
จำนวน (คัน)
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
คัน
%
ม.ค.-ก.ค.47
1,290,388
+245,181
+14%
ก.ค.47
161,232
+20,653
+15%

จากการวิเคราะห์การจำหน่ายรวมของเดือนก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์มีจำนวนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามจากจำนวน 182,038 คันในเดือนพ.ค.ลดลงเหลือ 177,209 คันในเดือนมิ.ย. และล่าสุดในเดือนก.ค.ที่ผ่านมาตลาดรวมมีจำนวนลดลงอีกเหลือ 161,232 คัน ซึ่งการที่ตลาดรวมมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนี้มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงฤดูฝน เข้าสู่ฤดูการทำนา ทำให้ปริมาณความต้องการโดยรวมลดลง แต่ทั้งนี้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

จากยอดขายในเดือนก.ค.ที่ผ่านมานั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มรถครอบครัว กลุ่มรถครอบครัวกึ่งสปอร์ต รถสปอร์ต และรถสกู๊ตเตอร์ โดยในกลุ่มของ รถครอบครัว นั้นมีจำนวน 132,699 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 3% รถแบบ ครอบครัวกึ่งสปอร์ต มียอดขาย 12,760 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 174% รถสปอร์ต มียอดจำหน่าย 1,503 คัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 116% และที่เหลือเป็น รถแบบสกู๊ตเตอร์ ซึ่งเป็นรถประเภทใหม่ที่กำลังได้ระบความนิยมและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมียอดขาย 14,270 คัน ซึ่งมากกว่ากลุ่มรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตและเป็นอันดับสองของยอดขายทุกกลุ่ม

ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนกรกฎาคม 2547 (ตามกลุ่ม)

ประเภท
จำนวน (คัน)
เปลี่ยนแปลง*
รถครอบครัว
132,699
3%
รถครอบครัวกึ่งสปอร์ต
12,760
174%
รถสปอร์ต
1,503
116%
รถสกู๊ตเตอร์
14,270
-
รวม
161,232
-

สำหรับการแยกประเภทของยอดขายในเดือนก.ค.ตามยี่ห้อรถจักรยานยนต์นั้นพบว่า ฮอนด้า มีปริมาณการจำหน่าย 109,835 คัน ส่วนแบ่งตลาด 68% ยามาฮ่า ซึ่งสามารถทำยอดขายแซงหน้าซูซูกิขึ้นมาเป็นอันดับสองด้วยยอดขาย 25,766 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16% อันดับสาม ซูซูกิ มียอดขาย 19,124 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 12% ไทเกอร์ รถจักรยานยนต์สัญชาติไทยมียอดขาย 3,901 หรือคิดเป็นสัดส่วน 2% คาวาซากิ 1,735 คัน ครองส่วนแบ่งตลาด 1% เจอาร์ดี รถสัญชาติมาเลเซีย มียอดขายเพียง 694 คัน และที่เหลือเป็นยี่ห้ออื่นๆ อีก 177 คัน

ทางด้านยอดขายรวมในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาจำนวน 1,045,207 คันนั้นสามารถแบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ ฮอนด้า มียอดขาย 840,582 คัน ส่วนแบ่งตลาด 71% เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกีนของปีก่อนหน้า 11% ยามาฮ่า มียอดขาย 159,434 คัน ส่วนแบ่งตลาด 13% เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกีนของปีก่อนหน้า 57% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุด ซูซูกิ มียอดขายเป็นอันดับสามด้วยจำนวน 145,451 คัน ส่วนแบ่งตลาด 12% เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 7% ไทเกอร์มียอดขาย 21,409 คัน ส่วนแบ่งตลาด 2% มีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ 18% และ คาวาซากิ มียอดขายลดลงเช่นเดียวกัน คือมีจำนวน 14,456 คัน ลดลง 20% ส่วนแบ่งตลาด 1% และ เจอาร์ดี มียอดขาย 7,460 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 1% และเติบโตเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และที่เหลือเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นๆ อีก 1,596 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 135%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2547

ผลิตภัณฑ์
ฮอนด้า
ยามาฮ่า
ซูซูกิ
ไทเกอร์
คาวาซากิ
เจอาร์ดี
อื่นๆ
รวม
ม.ค.
จ.น.
116,520
17,704
20,128
2,648
1,186
1,113
98
159,397
%
73
11
13
2
1
1
-
.
ก.พ.
จ.น.
115,439
25,809
23,094
2,885
2,265
1,202
217
170,911
%
68
15
14
2
1
1
-
.
มี.ค.
จ.น.
137,196
23,321
24,078
1,998
2,397
1,417
307
190,714
%
72
12
13
1
1
1
-
.
เม.ย.
จ.น.
103,041
19,640
19,534
2,508
2,561
1,212
391
148,887
%
69
13
13
2
2
1
-
.
พ.ค.
จ.น.
131,840
23,456
19,743
3,268
2,608
886
237
182,038
%
72
13
11
2
2
-
-
.
มิ.ย.
จ.น.
126,711
23,738
19,750
4,201
1,704
936
169
177,209
%
72
13
11
2
2
-
-
.
ก.ค.
จ.น.
109,835
25,766
19,124
3,901
1,735
694
177
161,232
%
68
16
12
2
1
-
-
.
รวม
จ.น.
840,582
159,434
145,451
21,409
14,456
7,460
1,596
1,190,388
%
71
13
12
2
1
1
-
ม.ค.-
ก.ค. 46
จ.น.
754,064
101,819
135,744
29,584
17,981
5,947
68
1,045,207
%
72
10
13
3
2
-
-
.
47/46
%
111
157
107
72
80
125
235
114