ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ต.ค.47
มอเตอร์ไซค์ 10 เดือนโกย 1.6 ล้านคัน > คาดปีหน้ายอดขายโตแค่ 5% เหตุจากปัจจัยลบ
ที่มา – MOTORING นสพ.ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 16-18 ธ.ค.47

ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ 10 เดือนแรกกวาดยอด 1.65 ล้านคัน ภาคอีสานคว้าแชมป์ขายมากที่สุด 3.9 แสนคัน ส่วนภาคเหนือยอดขายรั้งท้ายแค่ 2.66 แสนคัน เผยฮอนด้าแชมป์เบอร์หนึ่งตามด้วยยามาฮ่า ส่วนเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว ยอดขายภาคกลางแซงหน้าอีสาน คาดปี 48 ยอดขายตลาดรวมทุกยี่ห้อโตแค่ 5% 2 ล้านคันเศษ ขณะที่ปีนี้คาด 2.0 ล้านคันโตกว่าที่คาดการณ์ไว้ต้นปี

รายงานจากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ยอดขายรถจักรยานยนต์ที่จำหน่ายในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรก (มค.-ตค.2547) พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,650,469 คัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการจำหน่ายมากที่สุดถึง 393,726 คัน คิดเป็นสัดส่วน 23.9% ตามด้วยภาคกลางจำนวน 390,542 คัน สัดส่วน 23.7% ภาคใต้ 317,424 คัน สัดส่วน 19.2% กรุงเทพ 282,521 คัน สัดส่วน 17.1% และภาคเหนือ 266,256 คัน สัดส่วน 16.1%

สำหรับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อที่มีการจำหน่ายมากที่สุดได้แก่ ฮอนด้า ซึ่งมียอดขายจำนวน 1,154,785 คัน ตามด้วยอันดับสองยามาฮ่า 225,311 คัน อันดับสามซูซูกิ 207,677 คัน อันดับสี่ไทเกอร์ 32,803 คัน คาวาซากิ 19,761 คัน และเจอาร์ดี 10,132 คัน

ยอดขายรถจักรยานยนต์ระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. 2547

ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพฯ
รวม

ยามาฮ่า

24,030
56,768
66,337
22,181
55,995
225,311
ฮอนด้า
213,046
282,223
266,172
203,673
189,671
1,154,785
ซูซูกิ
17,430
36,266
45,325
83,723
24,933
207,677
คาวาซากิ
2,023
5,290
4,165
2,566
5,717
19,761
ไทเกอร์
8,135
11,064
6,388
2,833
4,383
32,803
เจอาร์ดี
1,592
2,115
2,155
2,448
1,822
10,132
รวม (คัน)
266,256
393,726
390,542
317,424
282,521
1,650,469
สัดส่วน (%)
16.1%
23.9%
23.7%
19.2%
17.1%
-

อย่างไรก็ตามยอดขายดังกล่าวนั้นสามารถแบ่งออกตามประเภทของรถจักรยานยนต์ได้ดังนี้ : รถจักรยานยนต์ประเภทครอบครับมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 95% ด้วยยอดขายรวมทุกยี่ห้อ 1,566,300 คัน ตามด้วยยอดขายรถครอบครัวกึ่งสปอร์ต 72,085 คัน ส่วนแบ่งตลาด 4.36% และรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ตมียอดขาย 12,084 คัน ส่วนแบ่งตลาด 0.7%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. 2547

ประเภท
จำนวน (คัน)
ส่วนแบ่งตลาด (%)
รถครอบครัว
1,566,300
95%
รถครอบครัวกึ่งสปอร์ต
72,085
4.36%
รถสปอร์ต
12,084
0.7%
รวม
1,650,469
100%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ในเดือน ตุลาคม 2547 นั้นมีจำนวน 162,496 คัน โดยแบ่งออกเป็นยอดขายจากภาคกลาง ซึ่งมียอดขายมากที่สุดจำนวน 41,654 คัน สัดส่วน 25.6% อันดับสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34,279 คัน ส่วนแบ่ง 21.1% อันดับสามกรุงเทพ 33,076 คัน ส่วนแบ่ง 20.4% อันดับสี่ 29,389 คัน ส่วนแบ่ง 18.1% และอันดับสุดท้ายภาคเหนือ จำนวน 24,098 คัน ส่วนแบ่ง 14.8%

ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ รายงานเพิ่มเติมว่า ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น รถจักรยานยนต์ยี่ห้อที่สามารถทำยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ฮอนด้า 106,614 คัน ส่วนแบ่งตลาด 65.6% อันดันสองยามาฮ่า ยอดขายจำนวน 27,119 คัน ส่วนแบ่งตลาด 16.7% อีนดับสามซูซูกิ ยอดขายจำนวน 22,719 คัน ส่วนแบ่งตลาด 14% อันดับสี่ไทเกอร์ 3,655 คัน ส่วนแบ่งตลาด 2.2% อันดับห้าคาวาซากิ 1,685 คัน ส่วนแบ่งตลาด 1% และอันดับสุดท้ายเจอาร์ดี 704 คัน ส่วนแบ่งตลาด 0.4%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2547 (แยกตามยี่ห้อ)

ยี่ห้อ
ยอดขาย (คัน)
ส่วนแบ่งตลาด
ฮอนด้า
106,614
65.6%
ยามาฮ่า
27,119
16.7%
ซูซูกิ
22,719
14%
ไทเกอร์
3,655
2.2%
คาวาซากิ
1,685
1%
เจอาร์ดี
704
0.4%
รวม
162,496
-

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า กล่าวคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2547-2548 ว่า ยอดขายในปี 2547 นี้ว่า ยอดขายในปี 2547 นี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปี คือ 1.98 ล้านคัน โดยอาจจะมีจำนวนมากถึง 2.0 ล้านคัน เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในไทยต่างจัดกิจกรรมกระตุ้นการขาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกระตุ้นลูกค้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการนำเสนอดอกเบี้ยต่ำและการผ่อนที่ยาวนานขึ้น

อย่างไรก็ตามสำหรับในปี 2548 นั้นคาดการณ์ว่าตลาดรถจักรยานยนต์จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น เนื่องจากมีปัจจัยลบและการดึงกำลังซื้อในกลุ่มระดับล่างให้มีการซื้อรถในปี 2547 ไปค่อนข้างมาก ดังนั้นตัวเลขยอดขายที่คาดการณ์ไว้ก็คือ ไม่น่าจะเกินกว่า 2.1 ล้านคัน