ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2548
ตลาดจยย.ครึ่งปีแรกทรงตัว
ที่มา – ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 18 ก.ค.48

รายงานยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมทุกยี่ห้อตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2548 สูงถึง 1,037,635 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมียอดจำหน่ายที่ 1,031,577 คัน เพิ่มขึ้น 6,058 คัน คิดเป็น 101% โดยเป็นยอดจำหน่ายรวมในเดือนมิถุนายน ที่ 182,440 คัน ซึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการจำหน่าย 178,880 คัน ปรากฎว่ามียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3,560 คัน หรือคิดเป็นอัตราเติบโตของตลาดร้อยละ 2

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2548 (ม.ค.-มิ.ย.)

อันดับ
ยี่ห้อ
มิ.ย.48
มิ.ย.47
ม.ค.-มิย.48
ม.ค.-มิ.ย.47
คัน
%
คัน
%
คัน
%
คัน
%
1
ฮอนด้า
125,997
69.06
128,438
71.80
720,020
69.39
733,314
71.09
2
ยามาฮ่า
27,320
14.98
23,713
13.26
147,879
14.25
133,776
12.97
3
ซูซูกิ
18,088
9.91
19,720
11.02
111,402
10.74
126,444
12.26
4
ไทเกอร์
6,608
3.62
4,211
2.35
36,955
3.56
17,517
1.70
5
คาวาซากิ
2,806
1.54
1,710
0.96
12,816
1.24
12,884
1.25
6
เจอาร์ดี
856
0.47
925
0.52
4,628
0.45
6,945
0.67
7
อื่นๆ
765
0.42
163
0.09
3,935
0.38
697
0.07
รวม
182,440
100
178,880
100
1,037,635
100
1,031,577
100

จากสภาพตลาดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตลาดรถจักรยานยนต์มีจำนวนลดลงจากเดือนที่แล้วจากจำนวน 196,599 คัน ในเดือนพฤษภาคม ลดลงเหลือ 182,440 คันในเดือนมิถุนายน ซึ่งถ้ามองสภาพการขายโดยรวมตั้งแต่ต้นปีในแต่ละเดือนยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวน่าจะเกิดจากสาเหตุของเวลาการขายน้อยเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับตัวเลขยอดขายรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รถแบบครอบครัวมีจำนวน 148,703 คัน คิดเป็นร้อยละ 82 รถแฟมิลี่สปอร์ตมียอดจำหน่าย 12,785 คัน คิดเป็นร้อยละ 7 รถแบบสปอร์ตมียอดจำหน่าย 1,094 คัน คิดเป็นร้อยละ 1 รถสกู๊ตเตอร์มียอดจำหน่าย 13,303 คัน คิดเป็นร้อยละ 10

ในส่วนของรายละเอียดยอดการจำหน่าย รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า มีปริมาณจำหน่าย 125,997 คัน เทียบเท่าอัตราส่วนแบ่งการตลาด 69% ยามาฮ่า 27,320 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 15% ซูซูกิ 18,088 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10% ไทเกอร์ 6,608 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 4% คาวาซากิ 2,806 คัน อัตราส่วนแบ่งการตลาด 2% เจอาร์ดี 856 คัน และอื่นๆ 765 คัน