ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 7 เดือนแรกของปี 2548
ยอดขายรถ 2 ล้อเดือน 7 หดตัว
ที่มา – ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 ส.ค.48

ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือน 7 ปรับตัวลดลงหากเทียบกับเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจที่ผันผวน และวิกฤตภาคใต้ส่งผลยอดขายไม่กระเตื้อง อย่างไรงานนี้เจ้าตลาด ฮอนด้า ยืนยันสิ้นปีตลาดรวมน่าจะอยู่ที่ 2,100,000 คัน

นายธีระพัฒน์ จิวะพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด รายงานสภาพการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มียอดการจำหน่ายรวมทุกยี่ห้อตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม สูงถึง 1,205,512 คัน โดยเพิ่มจากปีก่อนหน้าซึ่งมียอดจำหน่ายรวมที่ 1,194,857 คัน เพิ่มขึ้น 10,655 คัน ในอัตรา 101%

สำหรับตัวเลขยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารถจักรยานยนต์ ฮอนด้า มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง 120,175 คัน เทียบเท่าอัตราครองตลาด 72% ตามมาด้วย ยามาฮ่า จำนวน 27,944 คัน อัตราครองตลาด 17% ซูซูกิ จำนวน 11,422 คัน อัตราครองตลาด 7% ไทเกอร์ จำนวน 4,281 คัน อัตราครองตลาด 3% คาวาซากิ จำนวน 2,536 คัน อัตราครองตลาด 2% เจอาร์ดี จำนวน 847 คัน อัตราครองตลาด 1% และ อื่นๆ 54 คัน

ส่วนรถที่สามารถทำตัวเลขได้มากสุดคือ รถแบบครอบครัว มีจำนวน 132,433 คัน คิดเป็น 79% รถแฟมิลี่สปอร์ต มียอดจำหน่าย 10,354 คัน คิดเป็น 6% รถแบบสปอร์ต มียอดจำหน่าย 1,129 คัน คิดเป็น 1% รถสกู๊ตเตอร์ มียอดจำหน่าย 22,911 คัน คิดเป็น 14% นอกจากนี้ยังมี รถออฟโรด อีก 432 คัน

จากการวิเคราะห์สภาพการจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม ตลาดรวมเริ่มได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูฝนทำให้ยอดจำหน่ายลดลงจากจำนวน 183,038 คันในเดือนมิถุนายน เหลือ 167,259 คัน ในเดือนกรกฎาคม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมายังคงรักษาระดับได้ที่ 102%

สาเหตุที่ยอดขายในเดือนที่ผ่านมาตกลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ภาคใต้มีการชะลอตัว เนื่องจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ แต่อย่างไรคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องด้วยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลจำหน่ายประกอบกับบริษัทไฟแนนซ์เริ่มมีความเชื่อมั่นเข้ามาผลักดัน กระตุ้นการขายโดยปล่อยสินเชื่อในอัตราค่อนข้างสูงทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อรถจักรยานยนต์ได้ง่ายขึ้น สภาพการจำหน่ายในภาคใต้จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ฮอนด้า ในฐานะผู้นำตลาดยืนยันตลาดรวมปี 2548 น่าจะอยู่ที่ 2,100,000 คัน

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2548 (ม.ค.-ก.ค.)

ยี่ห้อ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวม
ฮอนด้า
118,364
118,948
129,184
84,830
142,697
125,767
120,175
839,965
ยามาฮ่า
24,519
23,886
24,948
21,330
25,876
27,937
27,944
176,440
ซูซูกิ
20,689
17,145
23,907
14,448
17,125
18,192
11,422
122,928
ไทเกอร์
4,938
5,162
6,558
7,217
6,472
6,570
4,281
41,218
คาวาซากิ
1,467
1,414
2,587
2,006
2,536
2,929
2,536
15,475
เจอาร์ดี
581
547
816
816
1,012
859
847
5,478
อื่นๆ
680
279
880
490
841
784
54
4,008
รวม
171,238
167,381
188,880
131,137
196,559
183,038
167,259
1,205,512
หน่วย : คัน