ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนส.ค.49
ตลาดรถจักรยานยนต์หน้าฝนทรงตัวระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้า
ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 ก.ย.49

นายธีระพัฒน์ จิวะพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ช่วงฤดูฝน ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมายังรักษาระดับ เติบโตกว่าเดือนก่อนหน้า เพียง 102% ภาคเหนือฝนตกชุกการขายชะลอตัว ฮอนด้าร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ลุยฝนเข้าช่วยเหลือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านจำนวนกว่า 1,571 คัน ส่วนภาคกลางและกรุงเทพแนวโน้มการใช้รถจักรยานยนต์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาพรวมรถแบบครอบครัวเติบโตขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า 106% คาดเป็นผลจากภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ผู้บริโภคหันมานิยมรถประหยัดน้ำมันกันมากขึ้น

สำหรับยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีจำนวน 166,151 คัน โดยเติบโตสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 102% ในจำนวนนี้ 56% เป็นรถแบบครอบครัวคิดเป็นจำนวน 93,493 คัน เติบโตขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 109% รองลงมาเป็นรถแบบเอทีมีสัดส่วน 38% คิดเป็นจำนวน 62,863 คัน เติบโตขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 91%

ยอดขายรถจักรยานยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2549
(แยกตามประเภท)

ประเภท
ยอดขาย (คัน)
%
เติบโต* (%)
รถครอบครัว
93,493
56%
109%
รถสกู๊ตเตอร์ (AT)
62,863
38%
91%
อื่นๆ
9,795
6%
-n/a-
รวม
166,151
100%
102%
* เติบโตสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า


จากการวิเคราะห์สภาพการจำหน่ายในเดือนสิงหาคม นายธีระพัฒน์ ได้ชี้แจงว่าช่วงภาวะน้ำมันมีราคาสูงขึ้น ผู้ใช้รถจักรยานยนต์หันมานิยมรถครอบครัวมากขึ้น โดยในส่วนของฮอนด้าได้ร่วมกับผู้จำหน่ายฯจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำมันกับฮอนด้าเวฟ ทำให้ในส่วนของรถครอบครัว ฮอนด้ามีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น 106% โดยมีฮอนด้าเวฟ100 เป็นรุ่นยอดนิยมที่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้สูงสุดถึง 55,874 คัน

ส่วนในรถประเภทเอทีที่มีความนิยมรองจากรถประเภทครอบครัวนั้น ฮอนด้าคลิกมียอดจำหน่ายสูงสุดที่ 21,063 คัน ส่วนฮอนด้าแอร์เบลด ฮอนด้าเอทีรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางตลาดมียอดจำหน่ายในเดือนส.ค.ที่ 7,769 คัน ส่งผลให้ฮอนด้าเอทีมียอดจำหน่ายรวมสูงสุดที่ 28,832 คัน เทียบเท่าสัดส่วน 46%

ส่วนการขายในแต่ละภาคของประเทศไทย จากภาวะฝนกระหน่ำอย่างหนักทำให้สภาพการขายในเดือนส.ค.อยู่ในระดับทรงตัวเกือบทุกภาคของประเทศไทย โดยทางภาคเหนือที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่จ.น่าน ฮอนด้าได้ร่วมกับผู้จำหน่ายฯจัดกิจกรรมบริการดูแลสภาพรถให้กับผู้ใช้รถจักร ยานยนต์ฮอนด้า โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และล้างเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยได้จัดการบริการไปในช่วง 29 ส.ค.–4 ก.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 1,571 คัน และยังได้ร่วมกับผู้จำหน่ายฯ ในภาคอื่นๆ ร่วมกันมอบถุงยังชีพอีก 100 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

ส่วนคาดการณ์การขายในช่วงเดือนก.ย. คาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับทรงตัว ยกเว้นภาคใต้ที่ยอดการขายอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นช่วงเดือนสิบไทยที่ผู้คนไม่นิยมออกรถจักรยานยนต์ใหม่