ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2550
ตลาดมอ'ไซค์ครึ่งปีแรกลดลง 16%
ที่มา – นสพ.สยามกีฬารายวัน วันที่ 6 ส.ค.50 

ศูนย์ข้อมูลบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รวมในช่วงครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 836,965 คัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 998,617 คันแล้ว มีปริมาณลดลง 161,652 คัน หรือมีอัตราเติบโตลดลง 16% ซึ่งรถจักรยานยนต์ฮอนด้านับเป็นค่ายผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่มีอัตราการเติบโตลดลงต่ำกว่าตลาดโดยรวม โดยมีปริมาณยอดจดทะเบียน 589,867 คัน เทียบเท่าอัตราส่วนครองตลาด 70% และเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตลดลงเพียง 10%

สำหรับสาเหตุหลักที่สางผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดนั้น เนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ประกอบกับความเปราะบางในด้านความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้บริโภค อันส่งผลให้มีการชะลอการจับจ่ายใช้สอย โดยปัจจัยดังกล่าวนี้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังยังเป็นการเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูการขาย ทำให้แนวโน้มของตลาดจะมีอัตราเติบโตลดลงจากปีที่ผ่านมา

จากสภาวการณ์เช่นนี้ทำให้ค่ายรถจักรยานยนต์มีการผลักดันและกระตุ้นการสร้างยอดจำหน่ายมากขึ้น โดยในส่วนของฮอนด้ายังคงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ ของกลุ่มผู้ใช้รถทั้งในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้โดยทั่วไป

ส่วนตัวเลขการตลาดในช่วงครึ่งปีแรกนั้น รถจักรยานยนต์ประเภทหลักของตลาดคือรถแบบครอบครัวจดทะเบียนทั้งสิ้น 419,934 คัน สัดส่วนตลาดเท่ากับ 50% ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีประมาณ 658,902 คัน หรือสัดส่วนตลาด 66% ปรากฏว่ามีอัตราการเติบโตลดลง 36% ในขณะที่รถแบบเกียร์อัตโนมัติ หรือแบบ เอ.ที. เป็นรถประเภทเดียวที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณจดทะเบียน 381,525 คัน สัดส่วนตลาดเท่ากับ 46% มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 40% ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานั้นมีปริมาณ 272,096 คัน สัดส่วนตลาด 27% ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่ารถแบบ เอ.ที. จะได้รับความนิยมอย่างสูงปละมีอัตราเติบโตสวนทิศทางของตลาด แต่ก็เริ่มมีสัดส่วนลดน้อยลงนับตั้งแต่เดือนแรกของไตรมาสสองเป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้รถแบบครอบครัวที่มีจุดเด่นด้านการประหยัดน้ำมันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

สำหรับปริมาณการจดทะเบียนเฉพาะเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น นับว่าได้สร้างสถิติสูงสุดในรอบปี โดยมีปริมาณทั้งสิ้นถึง 152,564 คัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนหน้าแล้ว มีอัตราการเติบโตลดลง 22%