ร่วมงานกับเรา
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ > ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 8 เดือนของปี 2550
รถจยย.เดือนสิงหาคมหาย 41,951 คันฮอนด้ารุกเจาะกลุ่มวัยรุ่นเกมออนไลน์
ที่มา - สยามธุรกิจ วันที่ 29 ก.ย. - 2 ต.ค.50

ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สะสม 8 เดือนหด 17% และเฉพาะเดือน สิงหาคมหดอีก 23% ยอดหาย 41,951 คัน ด้านฮอนด้าเผยรถประเภทกึ่งสปอร์ตและรถ สปอร์ตไม่ได้รับความนิยม พลิกเกมรบเจาะกลุ่มเกมออนไลน์

ตลาดรถจักรยานยนต์ยังลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือนสิงหาคมมียอดจดทะเบียนหดตัวถึง 23% ส่งผลให้ปริมาณสะสม 8 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 17% ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะถดถอยของตลาด อันเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับเป็นช่วงนอกฤดูกาลขาย ในขณะที่ฮอนด้าเน้นกลยุทธ์หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวให้กับตลาด

นายธีระพัฒน์ จิวะพงศ์ กรรมการบริหารฝ่ายขาย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยถึงยอดจดทะเบียนป้ายวงกลมของรถจักรยานยนต์โดยรวมในช่วงเดือนสิงหาคม ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 136,716 คัน ซึ่งเมื่อเปรียบ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 178,667 คันแล้ว มียอดจดทะเบียนลดลงถึง 41,951 คัน เป็นผลให้ยอดหดลงถึง 23% สะท้อนถึงสภาวะถดถอยของตลาดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาพชะลอตัวและส่งผลกระทบถึงกลุ่มผู้บริโภคในระดับรากหญ้าอันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบกับในระยะนี้เป็นช่วงของฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูการขายสำหรับตลาดรถจักรยานยนต์

โดยจากการหดตัวลงของยอดจดทะเบียนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนยอดจดทะเบียนสะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ คือ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. มีจำนวนเพียง 1,122,603 คัน ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีจำนวน 1,349,028 คัน ส่งผลให้การจดทะเบียนลดลงถึง 226,425 คัน ซึ่งเท่ากับลดลง 17% แยกย่อยได้ว่าเฉพาะในเดือนสิงหาคมนั้น รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวยังคงได้รับความ นิยมสูงสุด เนื่องมาจากมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านประหยัดน้ำมัน สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดจดทะเบียน 70,867 คัน เทียบเท่าสัดส่วนตลาด 52%

ในขณะที่รถจักรยานยนต์แบบ เอ.ที. (Automatic Transmission) หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งมีการชะลอตัวนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของไตรมาสที่สอง ยังคงมีสัดส่วนตลาดลดน้อยลง โดยมียอดจดทะเบียน 60,016 คัน สัดส่วนตลาด 44% ส่วนรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวกึ่งสปอร์ตมีจำนวน 4,409 คัน สัดส่วนตลาด 3% รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 986 คัน สัดส่วนตลาด 1% และรถจักรยานยนต์ ประเภทอื่นๆ 438 คัน สำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านั้น ยังคงได้รับความนิยมและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ใช้ โดยยอดจดทะเบียนสะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้มีทั้งสิ้น 792,012 คัน หรือ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 904,310 คัน และมีสัด ส่วนตลาด 67% ซึ่งมียอดลดลงเพียง 12% น้อยกว่าการลดลงของตลาดโดยรวม

ทั้งนี้ ฮอนด้าได้ใช้กลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเปิดตัวรถแบบ เอ.ที. รุ่นยอดนิยม ฮอนด้า แอร์เบลด ตลอดจนการทำตลาดในรูปแบบ Sponsorship Marketing เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ที่เข้าตรงสู่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากการจัดกิจกรรมร่วมกับเกมออนไลน์ “คาบาล” เพื่อชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น คลิก เพลย์